POZNÁMKY KE KONCEPCÍM STRUKTURNÍHO PLÁNU JIŽNÍ ČÁSTI BRNĚNSKÉHO MASIVU

Jaromír Karásek

Abstrakt

The comparison of older structural conceptions of the Brno Massif by Zapletal with modern theory is presented. The older ideas seems to be in a better agreement with some geological and geomorphological phenomena in the surroundings of the Massif.

Bibliografická citace

Karásek, J. (2016). POZNÁMKY KE KONCEPCÍM STRUKTURNÍHO PLÁNU JIŽNÍ ČÁSTI BRNĚNSKÉHO MASIVU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 11. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4931

Klíčová slova

Brno Massif; country rock complexes; foliation; silicicrust

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Hanžl, P. et al. (1999): Geologická mapa Brna a okolí 1:50 000. – ČGÚ Praha.

Mitrenga, P. – Rejl, L. (1993): Brněnský masiv. – In: Geologie Moravy a Slezska (eds. Přichystal Obstová - Suk), 9–13, Brno.

Mitrenga, P. – Rejl, L. – Weiss, J. (1976): Nové poznatky o geologické stavbě jižní části brněnského masivu. – Výzk. práce ÚÚG, 13, 33–39, Praha.

Novák, V. J. (1924): Morfologický vývoj neogenních sníženin na Moravě. – Věstník Král. čes. spol. nauk, 8, 229 p., Praha.

Pálenský, P. et al. (1997): Geologická mapa ČR 1:50 000, list 24-34 Ivančice. – ČGÚ, Praha.

Petránek, J. – Pouba, Z. (1953): Zpráva o výzkumu permokarbonských slepenců v jižní části Boskovické brázdy. – Věstník ÚÚG, 28, 161–164, Praha.

Sellner, F. (1922): Zur Kenntnis der Brünner Eruptivmasse. – Tscherm. Min. petr. Mitteilungen, 35, 141–167, Wien.

Štelcl, J. Weiss, J. et al. (1986): Brněnský masiv. – Univ. J. E. Purkyně, 225 p., Brno.

Zapletal, K. (1927): Geologie a petrografie okolí brněnského. – Acta Mus. Moraviae, sci. Nat., 25, 67–111, Brno.

Zapletal, K. (1929): Brněnský masiv vyvřelý I. – Sborník Klubu přír. v Brně za r. 1928, 40–52, Brno.

Zapletal, K. (1931-32): Geologie a petrografie země Moravskoslezské. – Vlastiv. publikace moravské, 283 p., Brno.