HYDROTERMÁLNÍ KŘEMEN-KALCIT-TURMALÍNOVÉ ŽÍLY NA LOŽISKÁCH ŽELEZNÝCH RUD TYPU LAHN-DILL NA KONICKU

Jiří Zimák

Abstrakt

Hydrothermal veins composed mainly of quartz, calcite and black tourmaline of the schorl-dravite solid solution series were found in the iron-ore deposits of the Lahn-Dill type near Dzbel, Jesenec and Ponikev in the Konice-Mladeč belt. The genesis of the veins seems to be connected with hydrothermal processes that are believed to be responsible for both hydrothermal alterations of basic volcanites and the formation of iron-ore accumulations.

Bibliografická citace

Zimák, J. (2016). HYDROTERMÁLNÍ KŘEMEN-KALCIT-TURMALÍNOVÉ ŽÍLY NA LOŽISKÁCH ŽELEZNÝCH RUD TYPU LAHN-DILL NA KONICKU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 11. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4928

Klíčová slova

Konice-Mladeč belt; iron-ores; hydrothermal mineralization; tourmaline

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Barth, V. (1964): Faciální vývoj vulkanického komplexu v jižní části konicko-mladečského devonu na Drahanské vrchovině. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Tom. 17, Geogr.-geol., VI, 6, 13–56. Praha.

Chlupáč, I. – Svoboda, J. (1961): Geologické poměry konicko-mladečského devonu na Drahanské vrchovině. – Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol., 28: 347–386. Praha.

Panovský, K. (1962): Projevy rudní mineralizace v severní části Drahanské vysočiny. – MS. Dipl.práce. PřF UJEP Brno. 54 s.

Přichystal, A. (1993): Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska. – In: Přichystal, A. – Obstová, V. – Suk, M. (eds.): Geologie Moravy a Slezska, 5970. Moravské muzeum Brno a PřF MU Brno.