3D STAVBA LOMŮ MOKRÁ (PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY)

Jiří Rez

Abstrakt

The limestones in Mokrá quarries (Moravian Karst) underwent complex folding and thrusting during the Variscan orogeny. Two systems of folds were recognised: the older one is oriented NNWSSE and refolded by a younger system of ENE–WSW direction. A precise stratigraphic research in combination with structural data made possible to interpret the 3D tectonics of the area as a large anticline plunging to the SE with the angle of 20°. The lower overturned branch of this anticline was ruptured and duplicated during thrusting in the end of folding. This structure was affected by several phases of brittle fracturing.

Bibliografická citace

Rez, J. (2016). 3D STAVBA LOMŮ MOKRÁ (PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 11. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4926

Klíčová slova

Thrusting; folding; Moravian Karst

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dvořák, J. – Friáková, O. – Hladil, J. – Kalvoda, J. – Kukal, Z. (1987): Geology of the paleozoic rocks in the vicinty of the Mokrá cement factory quarries (Moravian karst). – Sbor. geol. Věd, Geol., 42, 41–88. Praha.

Kalvoda J. (1996): Stratigrafie vápenců v lomu mokerské cementárny. – MS, Katedra geologie a paleontologie PřF MU. Brno.

Kalvoda J. (1997): Přechod karbonátové a kulmské sedimentace v širším okolí Mokré. – MS, Katedra geologie a paleontologie PřF MU. Brno.

Rez J. (2003): Strukturní analýza jižní části Moravského krasu v lomech Mokrá a okolí. – MS, diplomová práce PřF MU. Brno.