HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE V BŘIDLICOVÝCH SOUVRSTVÍCH SPODNÍHO KARBONU NÍZKÉHO JESENÍKU

Jan Kučera

Abstrakt

Introduced report is concerned with hydrothermal mineralizations which are cohering with shales positions of Moravice and Hradec-Kyjovice Formations of the Nizký Jeseník Upland. Studied mineralization are mineralogically poor. More abundant there are just calcite veins about 1 cm thick. The origin temperatures of these mineralizations are ranging between 70  and 120 °C.

Bibliografická citace

Kučera, J. (2016). HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE V BŘIDLICOVÝCH SOUVRSTVÍCH SPODNÍHO KARBONU NÍZKÉHO JESENÍKU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 11. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4923

Klíčová slova

Nízký Jeseník Upland; Lower Carboniferous; calcite veins; chemistry of carbonate; stable isotopes; fluid inclusions

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bodnar, R. J. (1993): Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2O-NaCl solutions. –Geochim. Cosmochim. Acta, 57, 683–684.

Borisenko, A. C. (1977): Determination of salt composition of the solutions of fluid inclusions in minerals using cryometry. – Geology and Geophysics, 8, 16–27.

Deines, P. – Langmuir, D. – Harmon, R.S. (1974): Stable Carbon isotope ratios and the existence of a gas phase in the evolution of carbonate ground waters. Geochim. Cosmochim. Acta 38, 1147–1164.

Kruťa, T. (1966): Moravské nerosty a jejich literatura. 1940-1965. – Moravské muz. Brno.

Kučera, J. (2002): Hydrotermální mineralizace na východním okraji kulmu Nízkého Jeseníku. – MS diplom. práce PřF MU. Brno.

Kučera, J. – Slobodník, M. (2002): Geochemie a mineralogie hydrotermálních il historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku. – Sbor. „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002“, 53–58. Olomouc.

Kučera, J. – Slobodník, M. – Sulovský, P. (v tisku): Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 89, 103–119.

Losert, J. (1962): Olověno-zinková loiska a výskyty v Oderských vrích. Komunik. Slez. Úst. ČSAV. Opava.

Losos, Z. – Hladíková, J. – Zimák, J. (2002): Izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. – In: sbor. Abstraktů Moravskoslezské Paleoz., 22–23. Brno.

O‘Neil, J. R. – Clayton, R. N. – Mayeda, T. K. (1969): Oxygen isotope fractionation in divalent metal carbonates. – J. Chem. Phys., 51, 5547–5558.

Trdlička, Z. – Hoffman, V. (1976): Untersuchungen der chemischen Zusammen- setzung der Gangkarbonate von Kutná Hora (ČSSR). – Freib. Forschungshefte, C321, 29–81.

Zimák, J. (1994): Nové výskyty polymetalické mineralizace v údolí Bystřice (kulm Nízkého Jeseníku). – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993, 69–70. Brno.

Zimák, J. (2003): Mineralogie hydrotermálních žil moravskoslezského kulmu. – Sbor. „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2003“, 63–68. Olomouc.

Zimák, J. – Losos, Z. – Novotný, P. – Dobeš, P. – Hladíková, J. (2002): Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm. – Journal of the Czech Geological Society, 47, 3-4, 111–122.