VZTAH STRUKTUR, STRATIGRAFIE A KRASOVĚNÍ VE ZBRAŠOVSKÝCH ARAGONITOVÝCH JESKYNÍCH

Josef Havíř, Ondřej Bábek, Jiří Otava

Abstrakt

The influence of structural pattern and stratigraphic relations on karstification of Upper Devonian limestones of the Macocha and Lí.eò formations is discussed. Subvertical joints are considered as main factor controlling the development of cave corridors. Locally the directions of passages are influenced by faults. The time gap of two conodont zones documented within the caves most probably corresponds to the most karstified zone of the whole region. Recently, a new adit uncovered small thrust faults in crinoidal and nodular limestones with the common regional SE vergency.

Bibliografická citace

Havíř, J., Bábek, O., & Otava, J. (2016). VZTAH STRUKTUR, STRATIGRAFIE A KRASOVĚNÍ VE ZBRAŠOVSKÝCH ARAGONITOVÝCH JESKYNÍCH. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 11. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4922

Klíčová slova

Upper Devonian; conodonts; joints; thrust faults; cleavage

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bábek, O. – Novotný, R. (1999): The Hněvotín Limestone Neostratotype Locality Revisited: A Conodont Biostratigraphy and Carbonate Microfacies Approach, Moravia, Czech Republic. – Acta Univ. Pal. Olom, Fac. Rer. Natural., Geologica, 36, 63–68. Olomouc

Bábek, O. – Sedlák, P. (2000): Konodontová biostratigrafie hádsko-říčských vápenců u Grygova. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1999, 78–81. Brno

Bábek, O. – Kalvoda, J. (2001): Compositional Variations and Patterns of Conodont Reworking in Late Devonian and Early Carboniferous Calciturbidites (Moravia, Czech Republic). – Facies, 44, 211–226. Erlangen

Dvořák, J. – Friáková, O. (1978): Stratigrafie paleozoika v okolí Hranic na Moravě. – Výzk. Práce Ústř. Úst. Geol., 18ú, 5–50. Praha

Friáková, O. (1964): Konodonti z manticocerasového stupně hranického devonu. – Věst. Ústř. Úst. geol., 39, 1, 13–17. Praha

Friáková, O. (1972): Stratigrafie hraničních zón devon / karbon v jižní facii paleozoika u Hranic na Moravě. – MS, 60 p. PřF UJEP Brno

Chlupáč, I. – Zikmundová, J. – Zukalová, V. (1969): Fauny moravského devonu a jejich paleogeografické vztahy. – Věst. Ústř. Úst. geol, 44, 3, 155–156. Praha

Krejčí Z. (1991): Konodontová společenstva svrchního devonu na Moravě. – (MS) Kandidátská disertační práce, ČGÚ Brno, 100 str.

Stáhalík, J. (1997–2000): Strukturní mapa ZAJ – torzní podklady, rukopisné vysvětlivky a poznámky, kopie map. – MS archív ZAJ (zaarchivováno 12.11.2001)

Šteffan, M. – Melichar, R. (1996): Tzv. plástevnaté vápence a tektonika Hranického krasu. – Seminář Skupiny tektonických studií, Jeseník 26. –29.duben 1996, Program, abstrakta, exkurzní průvodce, 48.