NÁSTUP KROSNĚNSKÉ SEDIMENTACE VE FLYŠOVÉM PÁSMU KARPAT NA MORAVĚ

Zdeněk Stráník, Lilian Švábenická

Abstrakt

The present article summarizes the main works dealing with the Jaslo Shales of the Menilite-Krosno Series in the Western and Eastern Carpathians. In the Czech Republic the Jaslo Shales are known only in the Subsilesian and dánice units. Their occurrence in the Ždánice-Hustopeče Formation (Late Oligocene to Early Miocene) of the Ždánice Unit near Boleradice (Southern Moravia) contradicts the diachronic onset of its sedimentation in the rear and in the front of the Ždánice Unit, as suggested by Bubík - Švábenická (2000).

Bibliografická citace

Stráník, Z., & Švábenická, L. (2016). NÁSTUP KROSNĚNSKÉ SEDIMENTACE VE FLYŠŠOVÉM PÁSMU KARPAT NA MORAVĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 11. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4920

Klíčová slova

Krosno litofacies; stratigraphy; palaeoenvironmental analysis; Carpathian Flysch Belt; ŽŽdánice Unit

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bubík, M. (1987): Oligocenní vápnitý nanoplankton meniliového souvrství s jasielskými vápenci z Bystřice nad Olší (podslezská jednotka, Západní Karpaty). - Knih. Zem. Plyn Nafta, v.6b, Miscel. micropal., II/2, p.45-57, Hodonín.
Bubík, M. (1993): Low diversity calcareous nannoplankton assemblages from the Oligocene itboøice Member of the Menilitic Formation (West Carpathians, Czechoslovakia) from Bystřice nad Olší. - Knih. Zem. Plyn Nafta, v.2, p.223-245, Hodonín.
Bubík, M. - Švábenická, L. (2000): Nové poznatky o dánické jednotce na listu 34-221 získané během sezony 1999 (34-22 Hodonín). - Zpr. geol.Výzk. v Roce 1999, p.10-12, Praha.
Haczewski, G. (1981): Extend and lateral variation of individual turbidites in flysch, horizons with Jaslo limestones, Krosno Beds, Polish Carpathians. - Stud. geol. pol., v.68, p.13-27, Warszawa.
Haczewski, G. (1984): Korelacja lamin w chronohoryzontach wapienia jasielskiego i wapienia z Zagórza (Karpaty Zewnêtrzne. - Kwart. geol., v.28, p.675-688, Warszwa.
Haczewski, G. (1989): Poziomy wapieni kokkolitovych w serii menilitowo-krośnieńskiej - Rozrónianie. korelacja i geneza. - Ann. Soc. Geol. Pol.(1989), v.59, p.435-523, Kraków.
Hanzlíková, E. - Menčík, E. (1965): Foraminiferový plankton v jaselských lupcích polských flyšových Karpat. - Věstn. Ústř. Úst. geol., v. 40, p.345-352, Praha.

Hanžl, P. - Finger, F. - Krejčí, O. - Buriánková, K. - Stráník, Z. (1998): Typology and age of granitoid pebbles in Carpathian flysh conglomerates. - Acta Univ. Carol., Geol., v.42, p.260, Praha.
Hrouda, F. - Stráník, Z. (1985): The magnetic fabric of the dánice thrust sheet of the Flysch Belt of the West Carpathians: Sedimentological and tectonic implication. - Sedimentary Geol., v. 45 (1985), p.125-145, Amsterdam.
Chlebowski, T. (1935): Budowa geologiczna okolic połoźonych na SE od Turki nad Stryjem, Karpaty. - Spraw. Pol. Inst. geol., v. 8(2), p.1-26, Warszawa.
Jucha, S. (1957): Łupki jasielskie w Karpatach fliszowych. - Przegl. geol., v.5, p.521-525, Warszawa.
Jucha, S. (1969): Łupki jasielskie, ich znaczenie dla stratygrafiii sedimentologii serii menilitowo-krośnieńskiej (Karpaty fliszowe). - Prace geol. Państw. Akad. Nauk, Oddz. Kraków, v.52, 128p.
Jurášová, F. (1981): Biostratigrafie a ekologie šitbořických vrstev z vrtu Křepice-5. - Knih. Zem. Plyn Nafta, v.6b, Miscel. micropal., II/2, p.27-44, Hodonín.
Koráb, T. - Kotlarczyk, J.(1977): Młodszy paleogen jednostki dukielskiej w Karpatach Slowackich i proba jego powiązania s paleogenem polskim. - Rocz. Pol. Tow. geol., v.47, p.95-114, Warszawa.
Koszarski, L. - Źytko, K. (1959): Uwagi o rozwoju i pozycji stratygraficznej łupków jasielskich w serii menilitowokro-krośnieńskiej Karpat rodkowych. - Kwart. geol., v.3, p. 996-115, Warszawa.
Kotlarczyk, J. (1977): Łupki tylawskie w jednostce skolskiej Karpat polskich. - Spraw. Posiedz.. Komis. Nauk. Państ. Akad. Nauk, Oddz. Krakówi, v. 20, p.182-183.
Krhovský, J. (1981): Mokrobiostratigrafické korelace vnějších jednotek flyšového pásma - vliv eustatických změn na jejich paleogeografický vývoj. - Zem. Plyn Nafta, v.26, p.665-688, Hodonín.
Nemčok, J. - Koráb, T. - Ďurkovič, T. (1961): Výskyt jaselských lupkov v magurskom flyši. - Geol. Prace, Zpr., v. 23, p.123-135, Bratislava.
Nowak, W. (1965): Sur ľ origine organique des calcaires de Jaslo des couches menilitiques et de Krosno dans les Karpates flyscheuses (Oligocene). - in: Carpatho-Balcan Association, VII Congress, Sofia, September 1965, Reports, pt.2, v.1, p.287-290.
Nowak, W. (1979): Niektóre jednostki lito- i biostratygraficzne i ich znaczenie dla korelacji najmłodszych utwórow fliszu karpackiego. - Kwart. geol., v.23, p.928-930., Warszawa.
Pícha, F. - Stráník, Z. (1963): Geologie ždánické jednotky. - Sborník referátù 14. sjezdu Čs.spol. miner. geol. ČSAV, p.109-118, Brno.
Soták, J. (1985): Basinal Developmental Types of the Triassic (Reifling and Pseudohallstatt limestones) in Outer Units of the West Carpathians. - Scr. Univ. Purkyn. brunn.,Geol., v. 15, no.2, p.89-114, Brno.
Stráník, Z. (1999): Tectonic events of the Neoalpine orogeny in the Carpathian Flysch Belt (South Moravia). - Geolines, v. 8, p. 65-66, Praha.
Stráník, Z. - Jurášová, F. - Peslová, H. (1981): Šitbořické vrstvy ve vrtu Křepice-5. - Zemní Plyn Nafta, v.26, no.4, 701-710, Hodonín.
Szakyn, V. O. (1958): Horyzont smuhastych wapniakiv i joho znaczennia dla zistawliennia olihocenowych widkladiw schidnych Karpat. - Dop. Akad. Nauk Ukr. SSR, 1958 (4), p.414415, Kyiv.
Ślączka, A. (1959): Stratygrafia fałdow dukielskich okolic Komańczy - Wisloka Wielkiego. - Kwart. Geol., v. 3, p.583-604, Warszawa.
Świdziński, H. (1961): La série de Richvald dans les Karpates flyscheuses. - Bull. Acad. Pol. Sci. Sér., Sci. Géol., Géogr., v.9, p.109-119, Varsovie.
Uhlig, V. (1882): Reisenbericht aus Westgalizien: Funde cretazischer und alttertiärer Versteinerungen. - Verh. Geol. Reichsanst., v. 15-16, p. 306-307, Wien.
Vialov, O. S. (1961): Paleognovyj fliš severnogo sklona Karpat. - Izd. Akad. Nauk Ukr. SSR, 135p, Kyiv.
Wdowiarz, S. (1959): Łupki jasielskie w Karpatach wschodnich Rumunii. - Kwart. geol., v.3, p.563-568, Warszawa.