GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE ZÁŘEZU ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU ZÁPADNĚ BĚLOTÍNA (MORAVSKÁ BRÁNA)

Josef Havíř, Jiří Otava, Pavla Petrová, Lilian Švábenická

Abstrakt

Several kilometers long section was excavated in sandy-clayey rhythmites of Lower Badenian age and in Quaternary gravel, sand and loess. The eastern part of Miocene sediments is folded by asymetric folds of Xm order and generally of northern vergency. Some exceptional folds with eastern vergency are explained by downslides on the paleoslope. The western part of the section is unfolded and with small normal slip faults. The Lower Badenian age of sediments was determined by analysis of foraminifers and calcareous nannofossils. Miocene rhythmites are eroded at the top and overlain by gravels deposited most probably in braided rivers. The pebbles are of local provenance (Lower Carboniferous greywacke and Paleogene sandstones, quartz).

Bibliografická citace

Havíř, J., Otava, J., Petrová, P., & Švábenická, L. (2016). GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE ZÁŘEZU ŽŽELEZNIČNÍHO KORIDORU ZÁPADNĚ BĚLOTÍNA (MORAVSKÁ BRÁNA). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 11. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4915

Klíčová slova

Carpathian fordeep; Quaternary; Lower Badenian; tectonics; provenance

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Biot, M.A. (1961): Theory of folding of stratified viscoelastic media and its implications in tectonics and orogenesis. - Geol. Soc. Amer. Bull., 72, 1595-1620.
Čtyroká, J. - Švábenická, L. (2000): Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie). Biostratigraphic evaluation of Badenian deposits on the Olomouc map sheet (Foraminifers and Calcareous Nannofossils). - Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999, 17-20. Praha.
Jurková, A. (1976): Stavba karpatské předhlubně a flyšových příkrovù na sv. Moravě. - Čas. Mineral. geol., 21, 4, 349-360.
Martini E. (1971): Standard Tertiary and Quaternary calcareous nannoplankton zonation. - In: Farinacci A. (ed.): Proceedings of the Second Planktoni Conference Roma 1970. - Edizioni Tecnoscienza, pp. 739-785. Roma.
Otava, J. et al. (2001): Vysvětlivky a základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 25-121 Odry. - Český geologický ústav Praha
Ramsay, J.G. - Huber, M.I. (1987): The techniques of modern structural geology. Volume 2: Folds and Fractures. - Academic Press Inc. (London) Ltd.
Stráník, Z. - Dvořák, J. - Krejčí, O. - Müller, P. - Přichystal, A. - Suk, M. - Tomek, Č. (1993): The Contact of the North European Epivariscan Platform with the West Carpathians. - J. Czech Geol. Soc., 38, 12, 21-29.
Švábenická, L. (2002): Calcareous nannofossils of the Upper Karpatian and Lower Badenian deposits in the Carpathian Foredeep, Moravia (Czech republic). - Geologica Carpathica 53, 3, 197-210. Bratislava.