NOVÉ ODKRYVY KVARTÉRNÍCH SEDIMENTŮ NA STARÉM BRNĚ

Lenka Lisá, Vlasta Jankovská, Dana Zapletalová

Abstrakt

During the construction and salvage works in the area of the Staré Brno, two interesting localities were exposed. In the case of the Hybešova locality sediments of the Svratka flood plain were exposed. The presence of these sediments evidences the reach of the innundation of the Svratka River to the area of the Staré Brno. The second locality is called Jircháře. Sedimentation in a small reservoir near the Svratka River can be presumed based on palynology and study of the heavy transparent mineral fraction. Hillsides above this locality were covered by plant and wood vegetation. A marked anthropogenic influence during sedimentation can be observed. The composition of pollen spectra evidences the Late Medieval Age to modern age of the studied sediments. This environment was not directly related to fluvial activity of the Svratka River and was not supplied by its sediments.

Bibliografická citace

Lisá, L., Jankovská, V., & Zapletalová, D. (2016). NOVÉ ODKRYVY KVARTÉRNÍCH SEDIMENTŮ NA STARÉM BRNĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 11. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4912

Klíčová slova

Quaternary; fluvial and limnic sediments; heavy minerals; palynology

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Anon. (1995): Rock-color chart with genuine Munsell color chips. - The rock-color chart committee. Geological Society of America.
Kvítková, L. - Buriánek, D. (2002): Chemické složení granátů spraší v Dyjskosvrateckém úvalu.- Acta Mus. Moraviae, Sci.geol., 103-111.
Lisá, L. (in print): Exoscopy of loess sediments (Moravia, Czech Republic).- Bull. Geosci.
Mûller, P. - Novák, Z. (Eds) (2000): Geologie Brna a okolí.- Český geologický ústav Praha.