PALYNOLOGICKÉ VÝZKUMY V JESKYNI BALCARKA (MORAVSKÝ KRAS)

Nela Doláková

Abstrakt

The sediments from the Balcarka cave in the Moravia Karst were studied from palynological point of view. The samples came from the profiles 2 and 3 in the cave part Muzeum. In the lower part of the profiles (K,F,E) taphocenoses with the prevailing heliophilous steppes plants (Asteroideae, Artemisia, Poaceae, Ranunculaceae, Delphinium, Chrysosplenium) and less frequent trees (Pinus, Betula, Alnus) are present. This part of the profile belongs probably to some of the Late Glacial colder phases. The overlaying sediments (samples D,Ca,Cb,B) contained a greater amount of trees with prevailing Corylus, frequent Pinus, Betula, Alnus, Tilia and sporadic Picea. The sample A was preliminary determined as a loess sediment. Without a detailed knowledge of sedimentology, paleontology, archeology as well as palynomorphs taphonomy in the Balcarka cave it is very difficult to specify the more exact age of the studied layers. They could be formed in some warmer parts of the last Glacial or during Early Holocene (Boreal).

Bibliografická citace

Doláková, N. (2016). PALYNOLOGICKÉ VÝZKUMY V JESKYNI BALCARKA (MORAVSKÝ KRAS). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 11. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4910

Klíčová slova

Moravian Karst; Quaternary; cave sediments; palynology

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Havlíček, P. - Smolíková, L. - Kovanda, J. - Břízová, E. (1994): Loess complex near Sedlec (Southern Moravia). - Sbor. Geol. Věd. Antropozoikum 21, 5-18.
Doláková, N. - Nehyba, S. (1999): Sedimentologické a palynologické zhodnocení sedimentù z Ochozské jeskyně. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 7-10. Brno
Doláková, N. (2000): Palynologické zhodnocení sedimentù z Ochozské jeskyně. Část 2. - Profil u Zkamenělé řeky. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1999, 5-9. Brno.
Doláková, N (2002): Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šoùvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kùlna. - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., LXXXVII, 275-288. Brno.
Jankovská, V. (2002): Poslední doba ledová a lesy Západních Karpat. - Sbor.referátù z mezinár konf. Ekologický výzkuma ochrana prírody Karpát. Zvolen.
Musil, R. et al.(1993): Moravský kras labyrinty poznání. - J. Bližňák Adamov.
Musil, R. (1999): Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy. The Environment in the Last Glacial on the Territory of Moravia. - Acta Mus. Moraviae, Sci.geol., LXXXIV, 161-186. Brno.
Navarro, C. - Carrión, J. S. - Munuera, M. - Prieto, A. R. (2001): Cave surface and the palynological potential of karstic cave sediments in palaecology. - Rev. Paleobot. and Palynol., 117,4, 245-265.
Neruda, P. - Nerudová, Z. - Sacherová, G. - Valoch, K. (2002): Zpráva o výzkumu v prostoru j. Balcarka - Muzeum. Acta Mus. Moraviae, Sci.soc.., LXXXVII, 157170. Brno.
Rybníčková, E. (1974): Die Entwicklung der Vegetation und Flora im südlichen Teil der Böhmisch-Mährischen Höhe während des Spätglazials und Holozäns. - Vegetace ČSSR A7. Academia Praha.
Svobodová, H. (1992): Palaeobotanical evidence on the Late Glacial in the Moravian Karst. - In: Eder-Kovar j. (ed.): Palaeovegetational Development in Europe and Regions relevant to its Palaeofloristic Evolution. - Proceedings of the Pan - European Palaeobotanical Conference Vienna, 19-23 September 1991, Museum of natural History Vienna.