NOVÁ MIKROTERMOMETRIE FLUIDNÍCH INKLUZÍ NA KATEDŘE GEOLOGIE PŘF UP V OLOMOUCI

Zdeněk Dolníček, Jiří Zimák

Abstrakt

The article informs about new fluid inclusion microthermometry that has been installed at the Department of Geology, Palacký University, Olomouc, in August 2004. Some characteristics of the apparatus as well as capabilities of fluid inclusion studies for solving of various geological problems are given.

Bibliografická citace

Dolníček, Z., & Zimák, J. (2016). NOVÁ MIKROTERMOMETRIE FLUIDNÍCH INKLUZÍ NA KATEDŘE GEOLOGIE PŘF UP V OLOMOUCI. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4904

Klíčová slova

fluid inclusions; microthermometry; mineralogy; petrology

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Huraiová, M. - Hurai, V. - Slobodník, M. (2002): Základy štúdia fluidných inklúzií v mineráloch. - Vyd. MU Brno a UK Bratislava.
Roedder, E. (1984): Fluid inclusions. - Reviews in mineralogy, 12, 1-644. Washington.
Shepherd, T. J. - Rankin, A. H. - Alderton, D. H. M. (1985): A practical guide to fluid inclusion studies. - Blackie. Glasgow and London.
Zachariáš, J. (2000): Úvod do studia fluidních inkluzí. - Vyd. UK Praha.