STUDIUM OPTICKÝCH ANOMÁLIÍ V GRANÁTECH Z CA-SKARNŮ BRNĚNSKÉHO, ŠUMPERSKÉHO A ŽULOVSKÉHO MASIVU

Dominik Talla, Zdeněk Losos, Petr Sulovský, Renata Čopjaková

Abstrakt

Optical anisotropy commonly occurs in grossular-andradite garnets from different types of Ca-skarns. The difference between the crystal chemistry of isotropic and non-isotropic lamellae is discussed. It is assumed that the substitution of OH groups and fluorine for oxygen or entire SiO4 tetrahedra is the main cause of the occurrence of optical anomalies in the studied samples, rather than Fe3+/Al3+ordering on the positions of trivalent cations, as some previous authors suggest.

Bibliografická citace

Talla, D., Losos, Z., Sulovský, P., & Čopjaková, R. (2016). STUDIUM OPTICKÝCH ANOMÁLIÍ V GRANÁTECH Z CA-SKARNŮ BRNĚNSKÉHO, ŠŠUMPERSKÉHO A ŽŽULOVSKÉHO MASIVU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4903

Klíčová slova

Moravo-Silesian Zone; Ca-skarns; optical anisotropy; grossular-andradite; electron microprobe

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Akizuki, M. (1984): Origin of optical variations in grossularandradite garnet. - Amer. Min., 69, 4, 328-338. Washington.
Akizuki, M. - Nakai, H. - Suzuki, T. (1984): Origin of irridescence in grandite garnet. - Amer. Min., 69, 9, 896-901. Washington.
Allen, F.M. - Buseck, P.R. (1988): XRD, FTIR and TEM studies of optically anisotropic grossular garnets. - Amer. Min., 73, 5, 568-584. Washington.
Burkart, E. (1953): Moravské nerosty a jejich literatura. - Nakl. ČSAV, 1003 str. Praha.
Deer, W.A. - Howie, R.A. - Zussman J. (1982): Garnet group. - Rockforming minerals, 1A, Orthosilicates. Second edition, 603-689. The Geological Society, London.
Losos, Z. - Brož, M. (2002): Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu. - In: Sborník MineralogieČeského masivu a Západních Karpat 2002, 59-62. ÚP Olomouc.
Mísař, Z. - Dudek, A. - Havlena, V. - Weiss, J. (1983): Geologie ČSSR I - Český masív. - 333 str., SPN, Praha.
Novák, M. (1979): Studium Ca-skarnů v erlanových tělesech od Moravských Bránic. - MS, disertační práce, PřF UJEP Brno.
Rybák, J. (1972): Asociace minerálů z kontaktních výskytù v okolí žulové. - MS, Diplomová práce, PřF UJEP Brno.
Talla, D. (2004): Granáty z kontaktních skarnů žulovského, šumperského a brněnského masivu se zaměřením na anomální optické jevy. - MS, bakalářská práce, ÚGV PřF MU, Brno.
Žáček, V. (1997): Compositional evolution of garnet in the regionally metamorphosed Moldanubian skarn, Vlastějovice, Bohemia - evidence of the preservation of early stages predating regional metamorphism. - Věst. Česk. geol. úst., 72, 1, 37-48.