LEUKOKRATNÍ GRANÁTICKO-BIOTITICKÝ GRANIT Z JINÍ ČÁSTI TŘEBÍČSKÉHO PLUTONU

Miloš René

Abstrakt

In the southern edge of the Třebíč pluton felsic garnet-biotite granite was found. Garnet from leucocratic garnet-biotite granite of the Třebíč pluton is part of spessartite-almandine solid solution with significant content of pyrope component. Chemical composition of analysed garnet is very close to the composition of garnets from other occurrences of garnet-biotite granites of the world. Garnetbiotite granite is very probably product of partial melting of biotite paragneisses of the Moldanubian Zone.

Bibliografická citace

René, M. (2016). LEUKOKRATNÍ GRANÁTICKO-BIOTITICKÝ GRANIT Z JIŽNÍ ČÁSTI TŘEBÍČSKÉHO PLUTONU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4901

Klíčová slova

Moldanubian Zone; Třebíč pluton; granite; garnet

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bowes, D. R. - Koler, J. (1993): Geochemical comparison of the subvolcanic appinite suite of the British Caledonides and the Durbachite Suite of the Central European, Hercynides: Evidence for associated shoshonitic and granitic magmatism. - Mineral. Petrol., 48, 47-63. Vienna.
Brammall, A. - Bracewell, S. (1936): Variability of garnet in granites. - Mineral. Mag., 24, 254-256.
Braun, I. - Raith, M. - Ravindra Kumar, G. R. (1996): Dehydration-melting phenomena in leptynic gneisses and the generation of leucogranites: a case study from the Kerala Khondalite belt, Southern India. J. Petrol., 37, 1285-1305.
Bubeníček, J. (1968): Geologický a petrografický vývoj třebíčského masívu. - Sbor. geol. Věd., Ř. G, 13, 133-161. Praha.
Dudek, A. - Beneová, Z. - Čech, V. - Dohnal, Z. - Hanu, V. - Kalášek, J. - Laboutka, M. - Malecha, A. - Odehnal, L. - Řezáč, B. (1962): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1:200 000 M-33-XXVIII Jindřichùv Hradec. - NČSAV, 199. Praha.
Edwards, A. B. (1936): On the occurrence of almandine garnets in some Devonian igneous rocks of Victoria. - Proc. Roy. Soc. Victoria, 49, 40-50. Canberra.
Green, T. H. - Ringwood, A. E. (1968): Origin of garnet phenocrysts in calc-alkaline rocks. Contrib. Mineral. Petrol., 18, 163-174. Berlin.
Harrison, T. N. (1988): Magmatic garnets in the Cairngorm granite, Scotland. - Mineral. Mag., 52, 659-667. Oxford.
Hatala, L. - Lavrinenko, M. (1966): Vyhledávací průzkum kamene Příštpo. - Geologický prùzkum Ostrava, 1-35. Brno.
Holub, F. (1997): Ultrapotassic plutonic rocks of the durbachite series in the Bohemian Massif: Petrology, geochemistry and petrogenetic interpretation. - Sbor. geol. Věd., Ř. LG, 31, 5-26. Praha.
Lyons, J. B. S. - Norwick, S. - Lambine, J. (1973): Mantled garnet in plutonic rocks (abstr.). - Geol. Soc. Am. Abstracts with Programs, 5, 190. Washington.
Pe-Piper, G. (2000): Origin of S-type granites coeval with I-type granites in the Hellenic subduction systém, Miocene of Naxos, Greece. - Eur. J. Mineral., 12, 859-875. Stuttgart.
Siebel, W. (1993): Der Leuchtenberger Granit und seine assoziierten magmatischen Gesteine: Zeitliche und stoffliche-Entwicklungsprozesse im Verlauf der Entstehung des Nordoberpfalz-Plutons. - Disseration, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 1-306. Heidelberg.
Stone, M. (1988): The significance of almandine garnets in the Lundy and Dartmoor granites. - Mineral. Mag., 52, 651-658. Oxford.
Tonika, J. - Manová, M. - Šalanský, J. (1985): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000 23-444 Jaroměřice nad Rokytnou. - Český geologický ústav, 1-43. Praha.
Vennum, W. R. - Meyer, Ch. E. (1979): Plutonic garnets from the Werner batholith, Lassiter Coast, Antarctic Peninsula.