PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA PALEOZOICKÝCH KARBONÁTOVÝCH HORNIN SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI ČESKÉHO MASIVU

Jiří Zimák, Jindřich Štelcl

Abstrakt

Concentrations of natural radioactive elements (K, U, Th) were determined by using a field gamma-ray spectrometer in Palaeozoic carbonate rocks (limestones, dolostones and marbles) in the NE part of the Bohemian Massif. The concentrations of these elements were converted to the mass activity of 226Ra equivalent (am) in order to express gamma-ray activity of carbonate rocks in the individual geological units. Relatively low natural radioactivity of the studied rocks (average values of am under 100 Bq.kg-1) is caused by low contents of K and Th; the uranium contents correspond approximately to the clark value. Slightly increased contents of uranium were found in limestones near the boundary of Macocha Fmt./Líšeň Fmt. and also in a phosphorite-rich horizon in limestones of the Líšeň Fmt. (in the Hranice Karst area).

Bibliografická citace

Zimák, J., & Štelcl, J. (2016). PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA PALEOZOICKÝCH KARBONÁTOVÝCH HORNIN SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI ČESKÉHO MASIVU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4897

Klíčová slova

limestones; marbles; gamma-spectrometry; natural radioactive elements

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bábek, O. - Novotný, R. (1999): The Hněvotín limestone neostratotype locality revisited: a conodont biostratigraphy and carbonate microfacies approach, Moravia, Czech Republic. - Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Geologica 36, 63-68. Olomouc.
Bábek, O. - Zimák, J. - Štelcl, J. (2003): Carbonate facies, compositional variations and physical stratigraphy of Upper Devonian drowned-platform successions of the Moravo-Silesian basin, Czechia. - In: Vlahovic, I. (ed.) Abstract Book, 22nd IAS Meeting of Sedimentology, Opatija 17. - 19.9.2003, s. 8.
Šteffan, M. - Melichar, R. (1996): Tzv. plástevnaté vápence a tektonika Hranického krasu. - In: Tektonický vývoj orogenních pásem termální, mechanické a sedimentární záznamy. ČGÚ Brno Jeseník 1996, s. 48.
Štelcl, J. - Zimák, J. (2003): Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian-Massif, Czech Republic). - Krystalinikum, 29, 147-154.
Zimák, J. - Štelcl, J. (2004): Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních České republiky. Univerzita Palackého v Olomouci.
Zukalová, V. - Chlupáč, I. (1982): Stratigrafická klasifikace nemetamorfovaného devonu moravskoslezské oblasti. - Čas. min. geol., 27, 225-241. Praha.