POZNÁMKY KE GEOLOGICKÉMU VÝVOJI SEVEROZÁPADNÍ ČÁSTI HORNOMORAVSKÉHO ÚVALU

Jan Zapletal

Abstrakt

In its early history the polygenetic depression of the Upper Moravia Graben (UMG) evolved in two separated phases: the Karpatian to Badenian phase and Badenian to Pliocene phase. During the former phase, the Olomouc-Prostějov basin was formed, which was directly related to marine sedimentation in the Carpathian Foredeep. Durin the latter phase a strongly segmented depositional area developed in the UMG, comprising fluvial and lacustrine sedimentation which persisted in the area up to the Quaternary. Both the depressions evolved in direct response to the Styrian movements of the allochthonous unit of the Outer Western Carpathians over the eastern margin of the Bohemian Massif.

Bibliografická citace

Zapletal, J. (2016). POZNÁMKY KE GEOLOGICKÉMU VÝVOJI SEVEROZÁPADNÍ ČÁSTI HORNOMORAVSKÉHO ÚVALU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4896

Klíčová slova

Upper Moravia Graben; Lower Badenian; Pliocene; Styrian movements

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Barth, V. - Kopečný, V. - Panoš, V. - Pek, I. - Zapletal, J. (1971): Geologické vycházky do Hornomoravského úvalu a okolí. - Vyd. Přír. fak. UP Olomouc. 96 s.
Bubík, M. - Dvořák, J. (1996): O nálezu karpatu (miocen) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10. Zpr.geol. Výzk. v r. 1995, 20-21. Praha.
Hrubeš, M. (1994): Nové poznatky o pliocenních a kvarterních sedimentech v severní části Hornomoravského úvalu. - Zpr.geol. Výzk. v r . 1993, 41-43. Praha.
Kováč, M. - Michalík, J. - Plašienka, D. - Maťo, L. (1993): Alpínský vývoj Západných Karpát. - Přír. fak. MU Brno. 96 s.
Růžička, M. (1989): Pliocén Hornomoravského úvalu a Mohelnické brázdy. - Sbor.Geol. Věd. Athropozoikum 19. 129-151. Praha.
Vysloužil, O. (1981): Fauna spodního badenu na lokalitì Služín v karpatské předhlubni na Moravě. - MS Diplomová práce. Přír. fak. UJEP Brno.
Zapletal, J. (2004a): Příspìvek k paleogeografickému vývoji sedimentace spodního badenu na střední Moravě. - Scripta. Fac.Sci.Nat. Univ. Masaryk Brun. Geology, vol. 31 32, 87 98. Brno.
Zapletal, J. (2004b): Poznámky k vývoji neoidní struktury Hornomoravského úvalu. - Konference 10. Kvartér 2004, 32-33. Brno.
Zeman, A. (1969): Příspìvek k poznání kvartéru a tektoniky v jz. okolí Prostějova. - Zpr. Geograf. Úst. Čs. Akad. Věd. 6, 5. 1-7. Brno.