PRVNÍ NÁLEZ ŽÍLY LAMPROFYRU NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ

Lukáš Krmíček, Antonín Přichystal

Abstrakt

Up to the present times, sporadic lamprophyric dykes have been described from almost all basic geological units at the eastern margin of the Bohemian Massif excluding large area of Culmian sediments in the Drahany Upland. Our first finding of such rock was ascertained in the active quarry at the village of Rozstání - Baldovec in the central part of the Drahany Upland (Fig. 1). The magmatic rock forms only about 2 m thick dyke with a very steep dip (8590 °) and the NW - SE orientation. Besides phenocrysts of pyroxene and amygdales filled by chlorite and calcite, there are conspicuous phenocrysts of dark mica. The igneous rock has also substantially higher magnetic susceptibility (up to 35×10-3 SI units) comparing surrounding Culmian graywackes, conglomerates and shales of the Rozstání formation (only about 0,10,2 ×10-3 SI units). Using determination of major and trace elements, the composition of all basic rock-forming minerals by means of microprobe, we classified the rock as a minette. We suppose its Late CarboniferousPermian age because of typical geochemical signs of Hercynian lapmprophyres in the whole Europe (both incompatible element enrichment and abundant transition elements see Turpin, Velde, Pinte 1988). The origin of lamprophyric rocks at the eastern margin of the Bohemian Massif is connected with extensional gravitational collapse of the Hercynian orogeny (Přichystal 1993, 1995).

Bibliografická citace

Krmíček, L., & Přichystal, A. (2016). PRVNÍ NÁLEZ ŽÍLY LAMPROFYRU NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4895

Klíčová slova

Drahany Upland; Rozstání - Baldovec quarry; lamprophyric dyke; chemical composition; hercynian minette

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bergman, S. C. (1987): Lamproites and other potassium-rich igneous rocks: a review of their occurrence, mineralogy and geochemistry. - In: Alcaline igneous rocks (Fitton, J.G. - Upton, B.G. J. eds.), 89-103. Geol. Soc. Sp. Publ. 30. London.
Čtyroký, P. - Batík, P. et al. (1983): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1: 25 000 list 34-113 Znojmo. - Ústř. Úst. geol. Praha.
Dallmeyer, D. R. - Fritz, H. - Neubauer, F. - Urban, M. (1994): 40Ar/39Ar mineral age controls on the tectonic evolution of the southeastern Bohemian Massif. Pre-alpine Crust in Austria, Excursion guide Geology of the Moravian Zone, 14-22. Krems.
Dvořák, J. - Přichystal, A. (1982): Lamprofyry stefanského stáří janovsko-artmanovského antiklinoria ve Slezsku. - Sbor. geol. Věd, Geol. 36, 93-113. Praha.
Holetz, F. (1923): Der Hornblendit und die ihn begleitenden Gesteine von Schöllschitz bei Brünn. Lotos, Bd. 71, 121-142. Praha.
Jelínek, E. - Souček, J. - Tvrdý, J. - Ulrych, J. (1989): Geochemistry and petrology of alkaline dyke rocks of the Roztoky Volcanic Centre, České Středohoří Mountains, ČSSR. - Chem. Erde, 49, 201-217.
Le Bas, M. J. - Le Maittre, R. W. - Streckeisen, A. - Zanettin, B. (1986): A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali-silica diagram. - J. Petrol. 27, 745-750.
Morimoto, N. (1989): Nomenclature of pyroxenes. - Canad. Mineralogist, 27, 143-156.
Přichystal, A. (1988): Výskyty žil magmatických hornin v kulmských sedimentech v okolí Moravské brány. - Zpr. geol. Výzk. v r. 1985, 164165. Praha.
Přichystal, A. (1993): Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska od paleozoika do kvartéru. - In: Přichystal, A., Obstová, V., Suk, M. (eds.): Geologie Moravy a Slezska, 59-70. MZM a SGV PřF MU. Brno.
Přichystal, A. (1994): Žíla lamprofyru v bazálních devonských klastikách od Tasovic u Znojma (dyjský masív). - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993, 59-60. MU a ČGÚ Brno.
Přichystal, A. (1995): Devonský a permský vulkanismus ve východní části Českého masívu. MS, habilitační práce. PřF MU. Brno.
Přichystal, A. (1997): Geochemická charakteristika lamprofyru z kulmu od Hluboček -Mariánského údolí (okres Olomouc). - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1996, 79-81. MU a ÈGÚ Brno.
Streckeisen, A. (1980): Classification and nomenclature of volcanic rocks, lamprophyres, carbonatites and melilitic rocks. - Geol. Rundschau. 69, 194-207.
Štelcl, J. (1957): Křemenný dioritový porfyrit od Rejvízu ve Vysokém Jeseníku. - Čas. Mineral. Geol. II, 3, 311-318.
Turpin, L. - Velde, D. - Pinte, G. (1988): Geochemical comparison between minettes and kersantites from the western European Hercynian orogen: trace element and Pb-Sr-Nd isotope constraints on their origin. - Earth Planet. Sci. Lett., 87, 73-86.
Wilschowitz, J. (1939): Kurzgefasste Geologie des Altvatergebirges. - Opava.
Zapletal, J. - Zimák, J. (1994): Žíla camptonitu z kulmu od Mariánského Údolí u Olomouce. - Čas. Slez. Muz., sér. A, 43, 15-20. Opava.