HYDROTERMÁLNÍ ASOCIACE NA ŽILÁCH V KLASTICKÝCH HORNINÁCH SPODNÍHO KARBONU DRAHANSKÉ A ZÁBŘEŽSKÉ VRCHOVINY: GENETICKÉ ASPEKTY

Michaela Halavínová, Marek Slobodník, Lukáš Krmíček, Jan Kučera

Abstrakt

Hydrothermal veins occurred in the Lower Carboniferous siliciclastics of the Drahany and Zábřeh Upland and have been investigated by several methods: optic, structural and petrography, geochemistry and microthermometry. The principal aim of the study was to reveal the main precipitation conditions and to distinguish different generations of veins. The attention was concentrated on post-Variscan veins and their gangue minerals, especially on carbonates (calcites). Their optical and chemical characteristics, stable isotope signature and fluid inclusions have been studied. Only few samples contained hydrothermal sulphides. The older vein system, most likely late Variscan, has mineral assemblage: quartz ± calcite ± chlorite ± sulphides (pyrite). Minerals display a severe deformation and calcites are fine grained with a low intensity of cathodoluminescence. Post-Variscan generations of veins have the mineral assemblage with calcite - barite - sulphides (sphalerite, galena, chalcopyrite, pyrite-markazite) ± quartz ± fluorite ± siderite. Hydrothermal phases are coarser grained and the vein direction coincide with regional faults (NW-SE, NNE-SSW, NE-SW). The main post-Variscan population of calcites precipitated from solutions of H2O - NaCl ± CaCl2 ± KCl ± MgCl2 ± FeCl2 type under low temperatures within a range of 60-90°C. One of the younger aqueous hydrothermal systems contain also higher liquid hydrocarbons displaying light blue fluorescence. Isotopic composition of parent fluids were about values of d18O from 0 to ­10  SMOW, what is indicative for transformed basinal brines originated from sea or partly meteoric waters.

Bibliografická citace

Halavínová, M., Slobodník, M., Krmíček, L., & Kučera, J. (2016). HYDROTERMÁLNÍ ASOCIACE NA ŽŽILÁCH V KLASTICKÝCH HORNINÁCH SPODNÍHO KARBONU DRAHANSKÉ A ZÁBŘEŽŽSKÉ VRCHOVINY: GENETICKÉ ASPEKTY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4894

Klíčová slova

Drahany Upland; Lower Carboniferous; hydrothermal veins; carbonates; stable isotopes; fluid systems

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Češková, L. (1978): Metalogenetická charakteristika některých geologických jednotek při východním okraji Českého masívu. - Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun., Geol. 31, 3, 5-101. Brno.
Dolníček, Z. - Fojt, B. - Slobodník, M. (2001): Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 8, 42-44. Brno.
Kruťa, T. (1966): Moravské nerosty a jejich literatura 1940-1965. - Mor. Muz., 377 stran. Brno.
Kučera, J. (2002): Hydrotermální mineralizace na východním okraji kulmu Nízkého Jeseníku. - MS, diplomová práce. PřF MU. Brno.
Slobodník, M. (2002): Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek. - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 87, 113-136. Brno.
Slobodník, M. - Zimák, J. - Dolníček, Z. (2002): Hydrotermální kalcit-křemen-sulfidická mineralizace u Hranic. - In: Sbor. abstraktù Moravskoslezské Paleozoikum, 30-31. Brno.
Trdlička, Z. - Hoffman, V. (1976): Untersuchungen der chemischen Zusammen-setzung der Gangkarbonate von Kutná Hora (ČSSR). - Freib. Forschungshefte, C321, 29-81.
Zapletal, J. (2003): Remarks to the geology and stratigraphy of the Mírov Palaeozoic Unit, Bohemicum (Saxothuringian Zone), Bohemian Massif. - Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Geol., 38, 33-37. Olomouc.
Zheng, Y. F. (1999): Oxygen isotope fractionation in carbonate and sulfate minerals. - Geochem. J., 33, 109-126.
Zimák, J. - Losos, Z. - Novotný, P. Dobeš, P. Hladíková, J. (2002): Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralisation in the Moravo-Silesian Culm. - J. Czech Geol. Soc., 47, 34, 111-122. Praha.