VARISKÉ DEFORMACE VE VYBRANÝCH VRTECH V PALEOZOIKU U HRANIC

Vojtìch Dvořák, Jiří Kalvoda, Rostislav Melichar

Abstrakt

Based on structural analysis of thin sections from V501-V503, V505, V506 and LV60 borehole cores, mylonitised limestones were identified. Different strain indicators were used to distinguishing tectonic limestones facies, which include weakly recrystalized protoliths, protoblastomylonites and blastomylonites. Mylonites are forming shear zones, which were localized in boreholes as well as in geological maps. Stratigraphic sequences are usually duplicated in association with the shear zones. Alpine-style structure model of Hranice Paleozoic area is the result of the ductile Variscan thrust tectonics.

Bibliografická citace

Dvořák, V., Kalvoda, J., & Melichar, R. (2016). VARISKÉ DEFORMACE VE VYBRANÝCH VRTECH V PALEOZOIKU U HRANIC. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4893

Klíčová slova

Moravian-Silesian Paleozoic; limestones; microstructures; tectonics

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Davidson, S.G. - Anastasio, D.J. - Bebout, G.E. - Holl, J.E. - Hedlund, Ch.A. (1998): Volume loss and metasomatism during cleavage formation in carbonate rocks. - J. Struct. Geol., 20, 6, 707-726. Amsterdam.
Dvořák, J. - Friáková, O. (1978): Stratigrafie paleozoika v okolí Hranic na Moravì. Výzk. Práce Sbor. Ústř. geol., 18, 5-50. Praha.
Dvořák, J. - Friáková, O. - Galle, A. - Kalvoda, J. - Maštera, L. - Otava, J. - Přichystal, A. - Skoček, V. (1981): Paleozoikum ve vrtu Opatovice 1 na Hranicku (SV Morava). Čas. Slez. Muz., 30 (A), 211-229. Opava.
Dvořák, V. (2004): Orientační strukturní analýza vápenců hranického krasu. - Geol. Výzk. Mor. Slez. V Roce 2003, 42-45. Brno.
Havíř, J. - Bábek, O. - Otava, J. (2004): Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. - Geol. Výzk. Mor. Slez. V Roce 2003, 46-50 Brno.
Havíř, J. - Dvořák, V. - Otava, J. (2003): Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic. Geol. Výzk. Mor. Slez. V Roce 2002, 48-51. Brno.
Homola, V. (1950): Hranický devon a jeho vztah k soustavě sudetské a karpatské. - Sbor. St. geol. Úst., XVII, 361-381. Praha.
Svoboda, J. - Dvořák, J. - Chlupáč, I. - Weiss, J. - Zrůstek, V. - Zukalová, V. (1956): Závěrečná zpráva o základním geologickém výzkumu hranického devonu 1955-1956. MS, Geofond. Praha.
Špaček, P. - Kalvoda, J. - Franců, E. - Melichar, R. (2001): Variation of deformation mechanisms within the progressive-retrogressive mylonitization cycle of limestones: Brunovistulian sedimentary cover (the Variscan orogeny of the southeastern Bohemain Massif). - Geol. Carpath., 52, 5, 263-275. Bratislava.