IZOTOPOVĚ ANOMÁLNÍ SEDIMENTÁRNÍ KARBONÁTOVÁ HORNINA Z DOMAŠOVA N. BYSTŘICÍ (KULM NÍZKÉHO JESENÍKU)

Zdeněk Dolníček, Karel Malý

Abstrakt

A carbonate rock was found within fissures of polyphase hydrothermal veins hosted by Lower Carboniferous greywackes at Domaov n. Bystřicí. The rock is formed mainly by neomorphic sparitic calcite containing small admixture of clay. Carbonate mass occasionally encloses fragments of older hydrothermal minerals and host greywacke. Fossils were not observed. Whole rock d 13C and d18O values are -10.8 to -12.3 PDB and -7.0 to -6.8 PDB, respectively. Stable isotope data are similar to those of Tertiary calcite postdating the carbonate rock. It can be concluded that the studied rock is sedimentary in origin, and its microstructures and stable isotope characteristics have been strongly modified during intense interaction with hydrothermal fluids.

Bibliografická citace

Dolníček, Z., & Malý, K. (2016). IZOTOPOVĚ ANOMÁLNÍ SEDIMENTÁRNÍ KARBONÁTOVÁ HORNINA Z DOMAŠŠOVA N. BYSTŘICÍ (KULM NÍZKÉHO JESENÍKU). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4892

Klíčová slova

Culm of the Nízký Jeseník Highland; limestone; stable isotopes; Cenozoic fluid migration

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dolníček, Z. - Slobodník, M. (2002): Kalcitmarkazitová mineralizace s uzavřeninami uhlovodíkù v kulmských drobách u Hrabùvky, Nízký Jeseník. - Sborník abstraktù z konference Slovensko-česko-poľské mineralogicko-petrograficko-ložiskové dni (2729. 8. 2002, Herľany), p. 13. Herľany.
Dolníček, Z. - Zimák, J. - Slobodník, M. (2002): Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě. - Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 9, 48-50. Brno.
Dolníček, Z. - Zimák, J. - Slobodník, M. - Malý, K. (2003): Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm). - Acta Univ. Palack. Olom., Fac. Rer. Nat., Geol., 38, 7-22. Olomouc.
Slobodník, M. - Zimák, J. - Dolníček, Z. (2002): Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic. - Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 9, 62-64. Brno.
Zimák, J. - Losos, Z. - Novotný, P. - Dobeš, P. - Hladíková, J. (2002): Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm. - J. Czech Geol. Soc., 47, 34, 111-122. Praha.