PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V JESKYNI NA TUROLDU U MIKULOVA

Jindřich Štelcl, Jiří Zimák, Ivan Poul

Abstrakt

Using a field gamma–ray spectrometer GS–256 the concentrations of natural radioactive elements (K, U and Th) were measured in the rocks in the Na Turoldu Cave near Mikulov (in the Pavlov Hills, southern Moravia). Concentrations of these elements were converted to the mass activity of 226Ra equivalent (am) in order to present the gamma-ray activity of the locality in question. Average values am for limestones (so-called Ernstbrunn Lmst.) and cave soils (incl. dolomite residue) in the Na Turoldu Cave are only 9 and 42 Bq.kg–1, respectively.

Bibliografická citace

Štelcl, J., Zimák, J., & Poul, I. (2016). PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V JESKYNI NA TUROLDU U MIKULOVA. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4891

Klíčová slova

gamma–ray spektrometry; natural radioactive elements; limestones; cave soils

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bosák, P. – Čadek, J. – Horáček, I. – Ložek, V. – Tůma, S. – Ulrych, J. (1984): Krasové jevy vrchu Turold u Mikulova. – Studie ČSAV, 5, s. 1–108.

Štelcl, J. – Zimák, J. – Poul, I. (2004): Výsledky gamaspektrometrických měření v jeskyni Na Turoldu (závěrečná zpráva). – MS. PřF MU Brno a PřF UP Olomouc.

Zimák, J. – Štelcl, J. (2004): Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních České republiky. – Vydavatelství UP Olomouc.