KRÁTKÁ ZPRÁVA O MĚLKÝCH VRTECH IK-1 (IVAŇ) A VK-1 (VRANOVICE)

Pavla Petrová, Josef Adámek, Slavomír Nehyba, Lilian Švábenická

Abstrakt

The profiles of the two new boreholes (VK-1 Vranovice and IK-1 Ivaň) were studied. We presented generalized sedimentological profiles of the boreholes. Muds and mudstones with flasers of dark muds and muds with numerous clasts of macrofauna dominate in profiles, in addition clastic sediments with tiny mudstone intraclasts were described in the IK-1 borehole. Preliminary results of the micropaleontological studies (foraminifers, calcareous nannofossils) documented the Lower Badenian age of sediments (Grund Formation sensu Roetzel – Pervesler 2004), zone NN5 – horizon with Helicosphaera waltrans (Ćorić – Švábenická 2004).

Bibliografická citace

Petrová, P., Adámek, J., Nehyba, S., & Švábenická, L. (2016). KRÁTKÁ ZPRÁVA O MĚLKÝCH VRTECH IK-1 (IVAŇ) A VK-1 (VRANOVICE). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4890

Klíčová slova

Carpathian Foredeep; Grund Formation; sedimentology; micropaleontology; boreholes

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adámek, J. (2002): Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění. – MS ČGS. Praha.

Adámek, J. – Petrová, P. – Švábenická, L. (2003): Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat – spodní baden v jižní části karpatské předhlubně. – Zpr. geol. Výzk. Mor. Slez.v r. 2002, 16–19. Brno.

Coric, S. – Rögl. F. (2004): Roggendorf-1 borehole, a key – section for Lower Badenian transgressions and the stratigraphic position of the Grund Formation (Molasse basin, Lower Austria). – Geol. Carpathica, 55, 2, 165–178. Bratislava.

Coric, S. – Švábenická, L. (2004): Calcareous nannofossil biostratigraphy of the Grund Formation (Molasse Basin, Lower Austria). – Geol. Carpathica, 55, 2, 147–153. Bratislava.

Jiříček, R. (1995): Stratigrafie a stavba sedimentù spodního miocénu v čelní předhlubni na jižní Moravě a přilehlé části Dolního Rakouska. – Knihovnička Zem. Plyn Nafta,16, 37–65. Hodonín.

Papp, A. – Turnovski, K. (1953): Die Entwicklung der Uvigerinen im Vindobon (Helvet und Torton) des Wiener Beckens. – Jb. Geol. Bundesanst., 46, 1, 117–142. Wien.

Roetzel, R., Pervesler, P. (2004): Storm-induced event deposits in the type area of the Grund Formation (Middle Miocene, Lower Badenian) in the Molasse Zone of Lower Austria. – Geol. Carpathica, 55, 2, 87–102. Bratislava.

Spezzaferri, S. (2004): Forameniferal paleoecology and biostratigraphy of the Grund Formation (Molasse Basin, Lower Austria). – Geol.Carpathica, 55, 2, 155–164. Bratislava.

Švábenická, L. (2002): Calcareous nannofossils of the Upper Karpatian and Lower Badenian deposits in the Carpathian Foredeep, Moravia (Czech Republic). – Geol. Carpathica, 53, 3, 197–210. Bratislava.