MINERALOGIE KŘÍDOVÝCH ALEUROPELITŮ Z PROFILU BYSTRÝ POTOK (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY)

Dalibor Matýsek, Petr Skupien

Abstrakt

Mineral phases of the pelitic sediments in the Bystrý potok section were identified by RTG difraction. Only small variations in the quantitative representation of individual phases have been distinguished. Main components are muskovite and quartz. Ankerite is present only in samples of Lower Cretaceous of the Hradiště Formation and Lhoty Formation, while hematite is present in samples from red colored pelites of Mazák Formation. Using the oriented and ethylene glycolated aggregates mounts provided presence of clay minerals – smectite, mica (illite), chlorite, kaolinite.

Bibliografická citace

Matýsek, D., & Skupien, P. (2016). MINERALOGIE KŘÍDOVÝCH ALEUROPELITŮ Z PROFILU BYSTRÝ POTOK (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4887

Klíčová slova

Western Carpathians; Silesian unit; Cretaceous; aleuropelites

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Menčík, E. – Adamová, M. – Dvořák, J. et al. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. – Ústř. Úst. Geol., NČSAV: 1–304. Praha.

Skupien, P. (1999): Nevápenitá dinoflageláta spodnokřídových uloženin godulského vývoje slezské jednotky. – Doktorská disertační práce, VŠB–TU Ostrava, 221 s.

Skupien, P. – Vašíček, Z. (2003): Litostratigrafické a a biostratigrafické poznatky z profilu Bystrý potok u Frenštátu p. R. (svrchní křída, slezská jednotka vnějších Západních Karpat). – Sbor. věd. Prací Vys. šk. báň. –TU, Ř. horn. –geol., monografie 8, 64–94. Ostrava.