SOUČASNÝ STAV NÁZORŮ NA STRATIGRAFII A VYMEZENÍ SEDIMENTŮ NA ROZHRANÍ SPODNÍHO A STŘEDNÍHO MIOCÉNU (KARPAT-SP. BADEN) V KARPATSKÉ PŘEDHLUBNI

Josef Adámek, Pavla Petrová, Lilian Švábenická

Abstrakt

Report presents contemporary state of opinions on the biostratigraphy and definition of the sediments of boundary-line of the Karpatian/the Badenian in the Alpine-Carpathian Foredeep. The Grund Formation was defined by Rolle (1859). Later paleontological research was the most important help for characteristics of sediments (Coric et al. 2004, Cicha 1995, 2000, Švábenická 2002a, Švábenická – Čtyroká 1998, 1999, Spezzaferri 2004 etc.).

Bibliografická citace

Adámek, J., Petrová, P., & Švábenická, L. (2016). SOUČASNÝ STAV NÁZORŮ NA STRATIGRAFII A VYMEZENÍ SEDIMENTŮ NA ROZHRANÍ SPODNÍHO A STŘEDNÍHO MIOCÉNU (KARPAT-SP. BADEN) V KARPATSKÉ PŘEDHLUBNI. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4884

Klíčová slova

Lower Austria; South Moravia; Laa and Grund Formations; lithostratigraphy; biostratigraphy

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adámek, J. (2002): Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění. – MS, ČGS. Praha.

Adámek, J. (2003): Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění. – Zpr. geol. Výzk. v r. 2002, 9–11. Praha.

Adámek, J. – Petrová, P. – Švábenická, L. (2003): Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat spodní baden v jižní části karpatské předhlubně. – Zpr. geol. Výzk. Mor. Slez.v r. 2002, 16–19. Brno.

Adámek, J. – Brzobohatý, R. –Pálenský, P. – Šikula, J. (2003): The Karpatian in the Carpathian Foredeep (Moravia). – In: Brzobohatý, R. – Cicha, I. – Kováč, M. – Rögl, F. (eds): The Karpatian a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. Masaryk University. 75–92. Brno.

Aniwandter, A. –Bimka, J. – Zich, D. (1990): Facies development of Miocene formations in the southwestern part of the Carpathian Foredeep and its oil and gas prospects. – In: Minaříková, H., Lobitzer, H. (eds): Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia. Federal Geological Survey Vienna. Gelogical Survey Prague. 186–198. Prague.

Cicha, I. (1995): Nové poznatky k vývoji neogénu centrální Paratethydy. Knihovnička ZPN 16, 67–71. Hodonín.

Cicha, I. (2000): Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava). – Zpr. geol. Výzk. v r. 2000, 16–18. Praha.

Cicha, I. (2001): Náčrt stratigrafie středního miocénu v alpskokarpatské předhlubni (Dolní Rakousko – Morava). – Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., 30, 23–26. Brno.

Cicha, I. – Seneš, J. – Tejkal, J. (1967): Chronostratigraphie und Neostratotypen, M3 (Karpatien). – SAV, 1–312. Bratislava.

Cicha, I. – Tejkal, J. (1959): Zum Problem des sog. Oberhelvets in dem Karpatischen Becken. – Věst. ÚÚG, 34, 2, 141–144. Praha.

Coric, S. – Harzhauser, M. – Hohenegger, J. – Mandic, O. – Pervesler, P. – Roetzel, R. – Rögl, F. – Scholger, R. – Spezzaferri, S. – Stingl, K. – Švábenická, L. – Zorn, I. – Zuschin, M. (2004): Stratigraphy and correlation of the Grund Formation in the Molasse Basin, northeastern Austria (Middle Miocene, Lower Badenian). – Geol. Carpathica, 55, 2, 207–215. Bratislava.

Coric, S. – Rögl. F. (2004): Roggendorf-1 borehole, a key – section for Lower Badenian transgressions and the stratigraphic position of the Grund Formation (Molasse basin, Lower Austria). – Geol. Carpathica, 55, 2, 165–178. Bratislava.

Čtyroký, P. (2002): Marine und brachyhaline Bivalven aus dem Karpatien des Korneuburger Beckens (Untermiozän,Österreich). – In: Sovis, W. – Schmid, B. (eds): Das Karpat des Korneuburger Beckens, Teil II., Beitr. Paläont., 27, 215–257. Wien.

Grill, R. – Bürgl, H. (1943): Karotogram se stratigrafickou interpretací vrtu Weisztätten-1 (Pasohlávky – 1). – Archiv MND a.s. Hodonín.

Grill, R. (1968): Erläuterungen zur Geologischen Karte des nordöstlichen Weinvirtels und zu Blatt Gänsendorf. Geol.Bundesanst., 1–155. Wien.

Harzhauser, M. (2002): Marine und brachyhaline Gastropoden aus dem Karpatien des Korneuburger Beckens und der Kreuzstettener Bucht (Österreich,Untermiozän). – Beitr. Paläont. 27, 61–159. Wien.

Horáček, J. (1966): Some results of seismic exploration in the Carpathian Foredeep of southern Moravia. – In: Wessely, G. – Liebl, W. (eds): Oil and Gas in Alpidic Thrustbelts and basins of Central and Eastern Europe. EAGE, Spec. Publ., 5, 267–268. London.

Jiříček, R. (1995): Stratigrafie a stavba sedimentù spodního miocénu v čelní předhlubni na jižní Moravě a přilehlé části Dolního Rakouska. – Knihovnička Zem. Plyn Nafta, 16, 37–65. Hodonín.

Kapounek, J. – Papp, A. – Turnovsky, K. (1960): Grundzüge der Gliederung von Oligozän und ältrem Miozän und in Niedrösterreich nördlich der Donau. – Verh. Geol. Bundesanst., 217–226. Wien.

Novák, Z. (1975): Spodnobadenské vápence karpatské předhlubně (kandidátská práce). – PřF UJEP. Brno.

Pervesler, P. – Hohenegger, J. – Rögl, F. – Peryt, T. – Michalík, J. (2004 eds): Marine Middle Miocene in the Alpine-Carpathian Foredeep. – Geol.Carpathica, 55, 2, 85–216. Bratislava.

Roetzel, R. – Pervesler, P. (2004): Storm-induced event deposits in the type area of the Grund Formation (Middle Miocene, Lower Badenian) in the Molasse Zone of Lower Austria. – Geol. Carpathica, 55, 2, 87–102. Bratislava.

Rolle, F. (1859): Über die geologische Stellung der Horner Schichten in Nieder-Österreich. – Sitz.–Ber. K. Akad. Wiss., math.–Naturwiss. Kl. 36, 13–16, 37–84. Wien.

Rögl, F. (1969): Die miozäne Foraminiferenfauna von Laa an der Thaya in der Molassezone von Niederösterreich. – Mitt. Geol. Gesell. Wien, 61, 61–123. Wien.

Rögl, F. – Hofmann, Th. – Zorn, I. – Brzobohatý, R. – Stojaspal, F. (1997): Die Typuslokalität der Laaer Serie. – In: Hofmann, Th. (ed): Das Land um Laa an der Thaya. Exkursionführer Nr. 17., Österr. Geol. Gesell., 75–81. Wien.

Rögl, F. – Spezzaferri, I. – Coric, S. (2002): Mikropaleontology and biostratigraphy of the Karpatian-Badenian transition (Early-Middle Miocene boundary) in Austria (Central Paratethys). – Courier Forsch. - Inst. Senckenberg, 237, 47–67. Frankfurt a. M.

Rögl, F. – Spezzaferri, S. (2003): Forameniferal paleoecology and biostratigraphy of the Mühlbach section (gaindorf Formation, Lower Badenian). – Ann. Naturhist. Mus., 23–75. Wien.

Spezzaferri, S. (2004): Forameniferal paleoecology and biostratigraphy of the Grund Formation (Molasse Basin, Lower Austria). – Geol.Carpathica, 55, 2, 155–164. Bratislava.

Šikula, J. – Nehyba, S. (2004): Lithofacies analysis of Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data. – Bulletin of Geosciences, 79, 3, 167–176. Praha.

Švábenická, L. – Čtyroká, J. (1998): Biostratigraphic correlation (foraminifers and calcareous nannofossils) of the Karpatian and Badenian sediments in the Carpathian Foredeep, Czech Republic. – 16th Congress of the Carpathian-Balkan Geol. Assoc. – Abstracts, 587. Vienna.

Švábenická, L. – Čtyroká, J. (1999): Biostratigraphic correlation (foraminifers and nannofossils) of the Karpatian and Lower badenian sediments in the Alpine-Carpathian Foredeep (Moravia and Lower Austria). – Biuletyn PIG, 387, 187–188. Warszawa.

Švábenická, L. (2002a): Calcareous nannofossils of the Upper Karpatian and Lower Badenian deposits in the Carpathian Foredeep, Moravia (Czech Republic). – Geol. Carpathica, 53, 3, 197–210. Bratislava.

Švábenická, L. (2002b): Calcareous nannofossils of the Middle Miocene deposits in the Carpathian Foredeep, Czech Republic. – Geol. Carpathica, 53, special issue, 71–72. Bratislava.

Weinhandl, R. (1957): Stratigraphische Ergebnisse im mittleren Miozän des Ausseralpinen Wiener Beckens. – Verh. Geol. Bundesanst., 1957, 2, 120–130. Wien.

Zorn, I. (1998): Ostracoda aus dem Karpat (Unter-Miozän) des Korneuburger Beckens (Niederosterreich). – In: Sovis, W. – Schmid, B. (eds): Das Karpat des Korneuburger Beckens, Teil I., Beitr. Paläont. 23, 175–271. Wien.