SPODNOPLEISTOCENNÍ TERASY DYJE VÝCHODNĚ OD PAVLOVSKÝCH VRCHŮ

Pavel Havlíček, Libuše Smolíková

Abstrakt

Several relics of a 4045 m terrace are preserved in the area east of the Pavlovské vrchy Hills. They evidence the course of the Dyje River since Lower Pleistocene till present days. The terrace gravels on the right bank of the valley are overlain by loess and slope sediment sequences whereas on the left bank the overburned is represented by patches of aeolian sand.

Bibliografická citace

Havlíček, P., & Smolíková, L. (2016). SPODNOPLEISTOCENNÍ TERASY DYJE VÝCHODNĚ OD PAVLOVSKÝCH VRCHŮ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4883

Klíčová slova

Quaternary; Palaeopedology; Lower Pleistocene terraces; fluvial; aeolian and colluvial sediments; cryoturbation; ice wedges; Ventifacts

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Czudek, T. – Havlíček, P. – Minaříková D. (1992): Mrazové klíny ve fluviálních štěrcích na jiní Moravě. – XXI.
Mikulovské sympozium 1991, Brno.
Havlíček, P. (1991): Dolní Věstonice II nová významná kvartérněgeologická lokalita. – Acta Univ. Carol., Geol., Kettner Vol., 1, 34, 283-288. Praha.
Havlíček, P. et al. (1994): Geologická mapa ČR. 34-23 Břeclav. – Čes. geol. úst. Praha
Havlíček, P. (2002): Geologie oblasti pod Pavlovskými vrchy (Die geologische Vergangenheit der Pollauer Berge). – In Stuchlík, S. et al.: Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku, Spisy Arch. ústavu AVČR, 20, 445-457. Brno.
Havlíček, P., Macoun, J. (2002): Paleogeografický a statigrafický vývoj Moravy a Slezska v pleistocénu. – In Svoboda, J. et al.: Paleolit Moravy a Slezska, 2. aktualizované vydání, Dolnověstonické studie, svazek 8, 22-37, Arch. ústav AV ČR, Brno.
Smolíková, L. (1990): Paleopedologický výzkum na lokalitě Milovice (okr. Břeclav). – Zpr. o geol. Výzk. v Roce 1989, 163-164. Praha.
Smolíková, L. (1991): Plastosoly na lokalitě Dolní Věstonice II. – Acta Univ. Carol., Geol., Kettner Vol., 1, 34, 289-302. Praha.
Stráník, Z. – Čtyroký, P. – Havlíček, P. (1999): Geologická minulost Pavlovských vrchů (Die Geologische Vergangenheit der Pollauer Berge). – Sbor. Geol. Vìd (Journal of Geological Sciences). Geologie. Geology, 49, 532, ČGÚ, Praha.