Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I.: jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála

Roč.13,(2006)

Abstrakt
Five tracer tests were performed with uranine dye, chloride and iodide in the central part of the Moravian Karst (the Rudické propadání – Býčí skála cave system). Present results agree well with results of tracer test performed in 1953 by Dr. Burkhardt and they presented results well agree with previous works. Volume of whole conduit was 7000 m3. The Jedovnický brook resurgence consist of 4 spings situated in distance of several tens of meters. The study shows, that spings are fed by single conduit with no inflows after splitting the main conduit to individual springs (the same breakthrough curve detected on all springs). The only exception is spring No. III., which shows some delay in tracer arrival and peak concentration. This can be explained by large volume of conduit feeding this spring (some 140 m3) compare to other conduits.

Klíčová slova:
Moravian karst; Rudické propadání-Býčí skála cave system; tracer test; karst hydrology
Reference

Burkhardt, R. (1959): Problém ponorného Jedovnického potoka v Moravském krasu. – Čs. kras, XII.: 85 – 99. Brno.
Hypr, M. ed. (1997–2005): Mapa jeskyně Býčí skála a Sobolova-Barová. – http://www.byciskala.cz/mapa/full_map.html
Field, M. (2002): The QTRACER2 program for Tracer Breakthrough Curve Analysis for Tracer Tests in Karstic Aquifers and Other hydrologic Systems. – U.S. Environmental protection agency hypertext multimedia publication in the Internet at http://cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recordisplay.cfm?deid=54930.
Kobrová, M. (1983): Metody chemické analýzy vod. – ÚÚG. 200 str. Praha.
Musil, R. ed. (1993): Moravský kras – Labyrinty poznání. – GEOprogram. 336 str. Adamov.
Ouhrabka, V. (1992): Hydrogeologie krystalických vápenců v horním povodí Moravy pod Králickýcm Sněžníkem. – MS, Diplomová práce. PřF UK. Praha. 81str.
Zeman, O. (1999) Hydrogeologie jižní a východní části Českého krasu. – MS, Diplomová práce. PřF UK. Praha. 123str.
Zeman, O. – Bruthans, J. (2002): Stopovací zkouška ze systému Lopače a nové poznatky o ostrovsko-vilémovických vodách. – Speleofórum 2002: 24-28. Brno
Zeman, O. – Bruthans, J. – Vojtěchovská, A. (2003): Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002: 102-105. Brno

Metriky

349

Views

170

PDF views