Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005

Roč.13,(2006)

Abstrakt
In the period 2004-2005, the stations operated by IPE detected more than 250 micro-earthquakes (75 were located) in the NE part of the Bohemian Massif. Significant seismo-tectonic activity was observed in the Hronov region, where the strongest event from the period 2004–2005 (local magnitude ML = 2,8) was registered. In the Jeseníky region, relatively significant seismo-tectonic activity was observed in the vicinity of Šternberk, NW of Šumperk, near Bruntál, in the vicinity of Opava and SE of Budišov n. Budišovkou. In the area E of Šternberk, the seismic event with local magnitude ML 2.2 was detected. Seismic activity occurred also in the basement of the Western Carpathian Nappes formed by the eastwards dipping units of the Bohemian Massif. New exhibition of this activity was found near Vizovice.

Klíčová slova:
NE part of the Bohemian Massif; earthquakes; recent tectonic activity
Reference

Havíř, J. (2002): Recent tectonic activity in the area northwards of Šternberk (Nízký Jeseník Mts.) – present knowledge. – Acta Montana, Ser. A, 20, 97-104.
Havíř, J. – Pazdírková, J. – Skácelová, Z. – Sýkorová, Z. (2001): Tektonická mikrozemětřesení registrovaná na Moravě a ve Slezsku v roce 2000. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 105-108.
Holub, K. – Muller, K. (1997): Seismická aktivita zlomů na severovýchodní Moravě. – In: Kaláb, Z. (ed.): Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice, 175-185. Ostrava.
Kaláb, Z. – Kumpera, O. – Muller, K. (1995): Seismická aktivita a geofyzikální obraz severní části moravsko-slezské oblasti. – In: Kaláb, Z. (ed.): Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice, 38-49. Ostrava.
Menčík, E. – Pesl, V. – Plička, M. (1979): Příspěvek k poznání tzv. prohybu epivariské platformy v podloží Karpat. – In: Mahel, M. (ed.): Tektonické profily Západných Karpát, 15-24.
Skácelová, Z. – Havíř, J. (1999): Earthquakes on the eastern margin of the Bohemian Massif recorded by the stations of the IPE Brno. – Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, V., 2, 16-21.
Skácelová, Z. – Sýkorová, Z. – Havíř, J. (1999): Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 156-157.
Sýkorová, Z. – Špaček, P. – Pazdírková, J. – Švancara, J. (2003): Seismologické monitorovaní přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. – Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada stavební, 247-251.
Špaček, P. – Sýkorová, Z. – Pazdírková, J. – Švancara, J. – Havíř, J. (2006): Present-day seismicity of the southeastern Elbe fault system (NE Bohemian Massif). – Studia geoph. et geod. (in print).

Metriky

271

Views

208

PDF views