Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku

Roč.13,(2006)

Abstrakt
This study presents some degradation phenomena of building materials. It is well known that degradation mostly depends on salt transport across a porous system. The object chosen for the study was State Castle Veveří, where the building materials used were stone, brick and mortar. These building materials have been exposed for a long time to central European climate conditions. Weathering of masonry in these conditions leads to its degradation. Efflorescence represent a good evidence of masonry salting. Efflorescence and their assemblage were studied in detail for one year. The conclusion that was drawn was that efflorescence assemblage is influenced by relative humidity, temperature, capillary water, position of masonry with respect to prevailing rain direction, and sunshine intensity.

Klíčová slova:
Castle Veveří; climatic conditions; degradation; building stone; efflorescence
Reference

Balík, L. (2004): Využití elektroosmózy k dodatečnému vysušování zdiva. – MS, Disertační práce. 999999 České vysoké učení technické. Praha.
Bayer, K. (2000): Zasolení zdiva – zdroje a mechanismy působení vodorozpustných solí. – Litomyšl.
Demek, J. – Balatka, B. – Buček, A. – Czudek, T. – Dědečková, M. – Hrádek, M. – Ivan, A. – Lacina, J. – Loučková, J. – Raušer, J. – Stehlík, O. – Sládek, J. – Vaněčková, L. – Vašátko, J. (1987): Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. – Academia. Praha.
Fedor, P. (2002): Státní hrad Veveří – Celková obnova a rehabilitace.– http://www.pamatkybrno.cz/veveri/index.cz.html
Gregerová, M. (1996): Petrografie technických hmot. – Masarykova univerzita. Brno.
Kroupa, P. (1999): Hrad Veveří – stavebně historický průzkum I. etapa. – Památkový ústav. Brno.
Mamillan, M. (1981): Connaissances actuelles des problemes de remontees d´eau par capilarite dans les murs. The conservation of stone II. Cent par la Conservazione delle Sculture all Aperto, pp 59-72. Bologna.
Šráček, O. – Kuchovský, T. (2003): Základy hydrogeologie. – Masarykova univerzita. Brno.
Teplý, B. (1997): Konzervování a restaurování kamene. – Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské. Hořice v Podkrkonoší.
Winkler, E. M. (1994): Stone in Architecture: properties, durability. – University of Notre Dame. USA.
Winkler, E. M. – Singer, P.C. (1972): Crystalization pressure of salts in stone and concrete. – Geol Soc Am Bull 83 (11), pp 3509-3514.
Zehnder, K. (1996): Gypsum efflorescence in the zone of rising damp. Monitoring of slow decay processes caused by crystalization salt on wall painting, pp 1669-1678. Berlin.

Metriky

289

Views

167

PDF views