Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín

Martin Boháč, Miroslava Gregerová

Abstrakt

The study is focused on monitoring of irreversible changes in concrete prefabricates in dependence of degradation factors in conditions of town district agglomeration.
Attention is paid to degradation level of bonding agent and stone agent. The study applies metodes of polarization and electron microscopy, X-ray powder diffraction, cathode-luminous metods also chemical analysis, partial EDX analysis. There is a detailed description of bonding agent and distinguishing of carbonates by staining. There is main dependence between the concentration of acid-producting oxids and the carbonation of concrete.
The depth profiling of carbonates formed during a natural carbonation of concrete exposed to rain have been measured. Carbonation presented by micrite calcite in samples of concrete prefabricates from the surface to about 4 cm depth was detected.

Bibliografická citace

Boháč, M., & Gregerová, M. (2016). Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 13. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4872

Klíčová slova

Petrology; technical petrology; degradation of concrete; carbonation

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bárta, R. (1961): Chemie a technologie cementu. – Nakl. Česk. AV, 307 str. Praha.
Bílčik, J. (1996): Sanácia betónových konštrukcií. – Jaga, 135 str. Bratislava.
Boháč, M. (2003): Patologické změny panelů na panelových domech v sídlišti Komín. – MS, Diplomová práce, ÚGV PřF MU. Brno.
Emmons, H. – Drochytka, R. – Jeřábek, Z. (1999): Sanace a údržba betonu v ilustracích. – Akad.nakl. CERM, s.r.o., 334 str. Brno.
Gregerová, M. – Fojt, B. – Vávra, V. (2002): Mikroskopie horninotvorných a technických materiálů. – Mor. zem. muz., 354 str. Brno.
Matoušek, M. – Drochytka, R. (1998): Atmosferická koroze betonů. – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 171 str. Praha.
Slobodník, M. (1996): Rozlišování karbonátů barvením. – Geol. výzk. Mor. Slez., 3, 164-165. Brno.
Steffens, A. – Dinkler, D. – Ahrens, H. (2002): Modeling carbonation for corrosion risk prediction of concrete structures. – Cement and Concrete Research, 32, 935-941. Brno.