Foraminiferová společenstva z vrtu HV-5 Rybníček

Jitka Kopecká

Abstrakt

The HV-5 Rybníček borehole was drilled in south part of Rybníček village. Lower Badenian foraminiferal assemblages were studied. Their composition has two main characters: changes in plankton/benthos ratio and variation in diversified and impoverished assemblages. Euryoxybiont taxa are usually dominant, e.g. Bulimina div. sp., Bolivina div. sp., Praeglobobulimina div. sp., Uvigerina div. sp. and Stilostomella div. sp. It can refer to the seasonal changes of oxygen level at a sea bottom.

Bibliografická citace

Kopecká, J. (2016). Foraminiferová společenstva z vrtu HV-5 Rybníček. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 13. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4855

Klíčová slova

Carpathian Foredeep; Lower Badenian; foraminiferal assemblages; paleoecology

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Báldi, K. (2006): Paleoceanography and climate of the Badenian (Middle Miocene, 16.4–13.0 Ma) in the Central Paratethys based on foraminifera and stable isotope (δ18O and δ13C) evidence. – Int. J. Earth Sci. (Geol. Rundsch), 95, 119-142. Springer Berlin Heidelberg.
Brzobohatý, R. (1981): Zur Palökologie der fossilen Myctophiden (Myctophidae, Teleostei). – Západné Karpaty, Sér. Paleontol. 6, 31-48. Bratislava.
Brzobohatý, R. (1987): Poznámky k paleogeografii miocenních pánví Centrální Paratethydy z pohledu otolitových faun. – Knih. Zemního Plynu a Nafty 6b, Miscellanea micropalaeontologica II/2, 101-111. Hodonín.
Burkhardt, R. – Molčíková, V. (1964): Nový nález tortonského tufitu z karpatské čelní hlubiny na Moravě. – Zpr. Vlastivěd. Úst. v Olomouci, Odb. přír. Věd 131, 8-12. Olomouc.
Čtyroká, J. – Švábenická, L. (2000): Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosílie). – Zpr. Geol. Výzk. v Roce 1999, 17-20. Praha.
Diviš, K. – Sviták, C. (1998): Nálezy neogenních sedimentů u Omic. – Zpr. Geol. Výzk. v Roce 1997, 64. Praha.
Hendrix, W. E. (1958): Phenotypic variation in some Recent and Late Cenozoic planktonic foraminifera. – Foraminifera, 2, 111-170. London.
Kaiho, K. (1999): Effect of organic carbon flux and dissolved oxygen on the benthic foraminiferal oxygen index. – Marine Micropaleontology, 37, 67-76. Amsterdam.
Kalabis, V. (1937): O pobřežní facii tortonského moře u Služína nedaleko Prostějova. – Čas. vlasten. muz.Spol. L, 107-111. Olomouc.
Kalabis, V. (1964): Vyškovský úval II. Lokality Zdravá voda, Moravské Málkovice, Rybníček. Zpráva o výsledku hydrogeologického průzkumu. – MS, Geofond. Praha.
Kupková, A. (1995): Biostratigrafické hodnocení badenských uloženin u Slatinek. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 44, 1-12. Opava.
Murray, J. W. (1991): Ecology and Palaeoecology of Benthic Foraminifera. – Longman Scientific & Technical. 397 str. New York.
Petrová, P. (2002): Výsledky studia intraklastů z pohledu mikropaleontologie na lokalitě Troskotovice. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 40-42. Brno.
Petrová, P. (2004): Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu „vily Tugendhat“. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2003, 28-29. Brno.
Petrová, P. – Hanák, J. (2004): Zhodnocení foraminiferových společenstev ze sedimentů na území města Brna. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2003, 30-32. Brno.
Phleger, F. B. (1960): Ecology and Distribution of Recent Foraminifera. – The Johns Hopkins Press. 297 str. Baltimore.