VÝSLEDKY MIKROPALEONTOLOGICKÉHO STUDIA VRTŮ VYHLOUBENÝCH V RÁMCI VÝZKUMU SESUVŮ V MAGURSKÉM FLYŠI

Miroslav Bubík, Lilian Švábenická

Abstrakt

Continuously cored boreholes drilled in framework of landslide research in the Outer Flysch Carpathians were studied micropaleontologically. Biostratigraphic results of boreholes near Nedašov indicate tectonic slice of the Bystrica Unit behind the nappe front of the Bílé Karpaty Unit not recognized by geological mapping. Agglutinated foraminifera zones in the Malá Bystřice 2 Borehole allowed evidence the repetition of Eocene strata in landslide accumulation due tectonic or landslide movements. In the Soláň Formation of the Solánec 1 Borehole pyritized radiolarians of Maastrichtian age indicate formation of oxygen-minimum zone above the bottom waters during deposition.

Bibliografická citace

Bubík, M., & Švábenická, L. (2016). VÝSLEDKY MIKROPALEONTOLOGICKÉHO STUDIA VRTŮ VYHLOUBENÝCH V RÁMCI VÝZKUMU SESUVŮ V MAGURSKÉM FLYŠI. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 13. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4854

Klíčová slova

Outer Flysch Carpathians; Cretaceous; Paleogene; biostratigraphy; Foraminifera; Radiolaria; calcareous nannofossils

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bąk, M. (1999): Uppermost Maastrichtian radiolaria from the Magura Nappe deposits, Czech Outer Carpathians. – Ann. Soc. Geol. Polon., 69, 3-4, 137-159. Krakow
Bąk, M. – Sawłowicz, Z. (2000): Pyritized radiolarians from the Mid-Cretaceous deposits of the Pieniny Klippen Belt – a model of pyritization in an anoxic environment. – Geologica Carpathica, 51, 2, 91-99. Bratislava
Bubík, M. – Adamová, M. – Franců, E. – Franců, J. – Gedl, P. – Švábenická, L. (2001): Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000. – Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2000, 22-26. Brno.
Krejčí, O. (1992): Geologická mapa ČR 1:50000. – List 25-43 Púchov. Český geologický ústav, Praha.
Olszewska, B. (1997): Foraminiferal Biostratigraphy of the Polish Outer Carpathians: a record of basin geohistory. – Ann. Soc. Geol. Polon., 67, 325-337. Krakow