Geomorfologické aspekty údolí řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a městskou částí Brno-Bystrc

Roč.13,(2006)

Abstrakt
The article deals with some geomorphological aspects of the Svratka river valley between Veverská Bítýška and Brno-Bystrc (Brno reservoir). It refers to sharp influence of tectonic disturbance, partinently tectonic movements on development of the Svratka river valley. Equally it describes finding an potential genesis of Lower Badenian sediments in the depth of 11 m under the ground in the area of Obora camp site. This can help to give precision to dating of development phases of the Svratka river.

Klíčová slova:
the Svratka river; tectonic disturbances; Badenian sediments; development of the Svratka river
Reference

Ivan, A. (1974): Některé geomorfologické problémy okraje České vysočiny v okolí Brna. – Studia Geographica, Geografický ústav ČSAV, 36, 5-39, Brno.
Ivan, A. (1982): Reliéf brněnské kotliny. – Studia Geographica, Geografický ústav ČSAV, 80, 23-46. Brno.
Jahoda, V. (1980): Zpráva o předběžném hydrogeologickém průzkumu pro zajištění zdroje podzemní vody pro podnikovou školu JmSL na Oboře. – MS Geotest, Brno, 21 s. Brno.
Krejčí, J. (1964): Reliéf brněnského prostoru. – Folia Přírodověd. Fak. UJEP, spis 4, sv. 5, 123 s. Brno.
Musil, R. (1993): Geologický vývoj Moravy a Slezska v kvartéru. – In: Přichystal, A. – Obstová, V. – Suk, M. (Eds.): Geologie Moravy a Slezska. Moravské zemské muzeum a sekce geologických věd Přírodověd. Fak. Masaryk. Univ., 133-156. Brno.
Peterková, L. (2005): Geomorfologické problémy okolí Brněnské přehrady. – MS Diplomová práce. Přírodověd. Fak. Masaryk. Univ., 61 s. Brno.
Říkovský, F. (1932a): Fluviatilní terasy střední Svratky. – Spisy vydávané Přírodověd. Fak. Masaryk. Univ., 152, 22 s. Brno.
Říkovský, F. (1932b): Předmiocenní reliéf a miocenní plošiny v oblasti střední Svratky. – Spisy vydávané Přírodověd. Fak. Masaryk. Univ., 149, 21 s. Brno.
Zapletal, L. (1927–28): Geologie a petrografie okolí brněnského. – Časopis Moravského zemského muzea, 25, 67-111. Brno.

Metriky

247

Views

195

PDF views