Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezké Beskydy)

Tomáš Pánek, Petr Tábořík, Jan Hradecký

Abstrakt

Silesian Unit represents a geological structure which is highly affected by deep-seated gravitational slope deformations on many places. One of famous examples of spreading of a mountain ridge is located on the elevation of Čertův Mlýn Mt. in the highest part of the Moravskoslezské Beskydy Mts. Besides typical displays of double ridges, crevice-type caves, counter-scarp slopes and shallow landslides there are huge tectono-gravitational block deformations. Some manifestations of gravitational spreading were dated to the period of quite young Holocene (Subboreal-Subatlantic). Geophysical measurement revealed that gravitational deformations prograde to the depth even in areas without observable topographic manifestations.

Bibliografická citace

Pánek, T., Tábořík, P., & Hradecký, J. (2016). Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezké Beskydy). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 14. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4845

Klíčová slova

Silesian Unit; Moravskoslezské Beskydy Mts.; deep-seated landslides; electrical resistivity tomography; Holocene

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Kirchner, K – Krejčí, O. (1999): Základní geologické a geomorfologické rysy NPR Kněhyně–Čertův Mlýn. – Zpravodaj Beskydy, 12, 15–22.
Novosad, S. (1966): Porušení svahů v godulských vrstvách Moravskoslezských Beskyd. – Sborník geologických věd, 5, 71–86.
Menčík, E. – Tyráček, J. (1985): Přehledná geologická mapa Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny, v měř 1 : 100 000. Ústřední ústav geologický, Praha.
Margielewski, W. – Urban, J. (2003): Crevice–type caves as initial forms ofrock landslide development in the Flysch Carpathians. – Geomorphology, 54, 325–338.
Margielewski, W. (2006 a): Structural control and types of movements of rock mass in anisotropic rocks: Case studies in the Polish Flysch Carpathians. – Geomorphology, 77, 47–68.
Margielewski, W. (2006 b): Records of the Late Glacial–Holocene palaoenvironmental changes in the landslide forms and deposits of the Beskid makowski and Beskid Wyspowy Mts. Area (Polish Outer Carpathians). – Folia Quaternaria, 149 str. Kraków.
Wagner, J. – Demek, J. – Stráník, Z. (1990): Jeskyně Moravskoslezských Beskyd a okolí. – Knihovna České speleologické společnosti, 130 str. Praha.