VÝZKUM POZDNĚ KVARTÉRNÍ AKTIVITY ZLOMU KOSÍŘE V HORNOMORAVSKÉM ÚVALU ANEB PROČ JE DOBRÉ STUDOVAT SVAHOVINY A SEISMOGRAMY

Petr Špaček, Vít Ambrož

Abstrakt

Preliminary results of a research into the late Quaternary slip of a major fault in the seismically active Upper Morava Basin are given. Three trenches, up to 6 m deep, were excavated at the foot of the Kosíř Fault scarp near Stařechovice and Čelechovice. The exposed complex sequences of colluvium and loess, now only partly dated by OSL and 14C, is heavily faulted. The faulting is explained by a tectonic slip at the Kosíř Fault and, in the Stařechovice trench, also by simultaneous slope deformations. None of the faults do off set the Holocene topsoil but the youngest of them were clearly active aft er the deposition of the youngest loess and indicate the slip of up to 1.4 m in Late Pleistocene. In Čelechovice trenches the minimum vertical throw of 4 m is indicated for the lower part of the sequence with assumed Late Pleistocene age. The geometry of the deformed zone suggests an oblique normal faulting with significant strike-slip component. The sense of shearing in the horizontal plane was not resolved. Minimum tectonic slip rate of 0.1‒0.3 mm/year in Late Pleistocene is suggested but this must be confi rmed by new dating. Our observations reveal surprisingly young and large deformation which may suggest a temporary increase of tectonic activity during Late Pleistocene.

Bibliografická citace

Špaček, P., & Ambrož, V. (2016). VÝZKUM POZDNĚ KVARTÉRNÍ AKTIVITY ZLOMU KOSÍŘE V HORNOMORAVSKÉM ÚVALU ANEB PROČ JE DOBRÉ STUDOVAT SVAHOVINY A SEISMOGRAMY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 22(1-2), 69-74.  doi:http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2015-1-2-69

Klíčová slova

Upper Morava Basin; Kosíř Fault; active faulting; paleoseismology; Quaternary

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Lenhardt, W. – Švancara, J. – Melichar, P. – Pazdírková, J. – Havíř, J. – Sýkorová, Z. (2007): Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data. – Geologica Carpathica, 58, 4, 397–412.

Macoun, J. – Růžička, M. (1967): The Quaternary of the Upper Moravian Basin in the relation to the sediments of the continental glaciation. – Sborník geol. věd (Antropozoikum), 4, 125–168.

Reimer, P. J. et al. (2013): IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0–50,000 years cal BP. – Radiocarbon 55, 4, 1869–1887.

Růžička, M. (1973): Fluviální sedimenty řeky Moravy v okolí Olomouce. – Sborník geologických věd (Antropozoikum), 9, 7–39.

Špaček, P. – Prachař, I. – Valenta, J. – Štěpančíková, P. – Švancara, J. – Piskač, J. – Pazdírková, J. – Hanžlová, R. – Havíř, J. – Málek, J. (2011): Quaternary activity of the Hluboká Fault. Final report on research project. 199pp + appendices. – MS ÚFZ MU Brno. Dostupné na: http://www.ipe.muni.cz/hluboka_fault.

Špaček, P. – Bábek, O. – Štěpančíková, P. – Švancara, J. – Pazdírková, J. – Sedláček, J. (2015a): The Nysa-Morava Zone: an active tectonic domain with Late Cenozoic sedimentary grabens in the Western Carpathians’ foreland (NE Bohemian Massif). – International Journal of Earth Sciences (Geol Rundsch), 104, 4, 963–990. https://doi.org/10.1007/s00531-014-1121-7

Špaček, P. – Ambrož, V. – Tábořík, P. – Štěpančíková, P. (2015b): Digging for records of slow fault slip in the region with strong Pleistocene periglacial mass wasting: experience from the Bohemian Massif (Alpine-Carpathian foreland). – In: Blumetti A. M. et al. (eds.): 6th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archaeoseismology, 19–24 April 2015, Pescina, Fucino Basin, Italy Miscellanea INGV 27, 471–474.

Štěpančíková P. – Hók J. – Nývlt D. – Dohnal J. – Sýkorová I. – Stemberk J. (2010): Active tectonics research using trenching technique on the south-eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, central Europe). – Tectonophysics, 485, 269–282. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2010.01.004

Štěpančíková, P. – Tábořík, P. – Fischer, T. – Hartvich, F. – Karousová, M. – Stemberk, J. – Nováková, L. (2015): Holocene activity of the Mariánské Lázně Fault (Cheb basin, Bohemian Massif): youngest proved surface faulting in central Europe? – In: Blumetti A.M. et al. (eds.): 6th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archaeoseismology, 19–24 April 2015, Pescina, Fucino Basin, Italy Miscellanea INGV, 27, 490–492.

https://doi.org/10.5817/GVMS2015-1-2-69