NÁLEZ HLINÍKEM BOHATÝCH SPINELIDŮ A KORUNDU VE STRUSKÁCH PO TAVBĚ STŘÍBRNÝCH RUD ZE STŘÍBRNÝCH HOR NA HAVLÍČKOBRODSKU

Kateřina Janíčková, Zdeněk Dolníček

Abstrakt

This work deals with the unique association formed by spinelides and corundum in historical slag after smelting of silver ore from the site Stříbrné Hory in the Havlíčkův Brod Ore District. To study these phases, polarizing microscope and electron microprobe (WDX and EDX) were used. The slag consists primarily of glass and residual quartz, which also contained sillimanite needles. During smelting the quartz and sillimanite have been partially melted and aluminium-rich spinelides crystallized in the surrounding glass. Euhedral crystals of spinelides range 5 to 25 μm in size and are composed predominantly of hercynite (55–58 mol. %), to a lesser extent gahnite (21–24 mol. %), spinel (18–24 mol. %) and galaxite (4–5 mol. %). Corundum probably originated during the smelting from secondary mullite at temperatures around 1 300 °C. Corundum together with glass form a paramorphosis aft er sillimanite aggregate.

Bibliografická citace

Janíčková, K., & Dolníček, Z. (2016). NÁLEZ HLINÍKEM BOHATÝCH SPINELIDŮ A KORUNDU VE STRUSKÁCH PO TAVBĚ STŘÍBRNÝCH RUD ZE STŘÍBRNÝCH HOR NA HAVLÍČKOBRODSKU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 22(1-2), 52-55.  doi:http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2015-1-2-52

Klíčová slova

Havlíčkův Brod Ore District; spinelides; corundum; slag; silver smelting

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bartouška, M. – Bauer, L. – Bubeník, J. – Exnar, P. – Hulínský, V. – Kloužek, J. – Maryška, M. – Matěj, J. – Němec, L. – Nováková, H. – Ohlídal, M. – Smrček, A. – Ullrich, J. (2007): Glass defects. – Práh. Praha.

Ettler, V. – Červinka, R. – Johan, Z. (2009): Mineralogy of medieval slags from lead and silver smelting (Bohutín, Příbram district, Czech republic): towards estimation of historical smelting condition. – Archaeometry 51, 6, 987–1007. https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.2008.00455.x

Ettler, V. – Legendre, O. – Bodénan, F. – Touray, J.-C. (2001): Primary phases and natural weathering of old lead-zinc pyrometallurgical slag from Příbram, Czech Republic. – The Canadian Mineralogist, 39, 873–888. https://doi.org/10.2113/gscanmin.39.3.873

Janíčková, K. – Dolníček, Z. – Malý, K. (2012): Fázové složení strusek po tavbě stříbrných rud na havlíčkobrodsku. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, XIX, 186–189. Brno.

Janíčková, K. (2013): Mineralogie a chemismus strusek po tavbě stříbrných rud z vybraných lokalit v havlíčkobrodském rudním revíru. – MS, diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci.

Kušnierová, M. – Praščáková, M. – Matýsek, D. – Čablík, V. (2011): Mullitization of black coal fly ash. – Acta Montanistica Slovaca, 16, 3, 192–196.

Manasse, A. – Mellini, M. (2002): Chemical and textural characterisation of medieval slags from the Massa Marittima smelting sites (Tuscany, Italy). – Jurnal of Cultural Heritage, 3, 187–198. https://doi.org/10.1016/S1296-2074(02)01176-7

Nováček, K. (2001): Nerostné suroviny středověkých Čech jako archeologický problém. – Archeologické rozhledy, 53, 279–309.

Rous, P. (2003): Stříbrorudné hornictví na Havlíčkobrodsku od 13. do 17. století. – Archeolgia technica, 15, 49–58. Brno.

Rous, P. – Havlíček, J. – Malý, K. (2005): Nálezy mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku. – In: Stříbrná Jihlava 2004. Seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině. 128–134. Jihlava.

Shaw, R. K. – Arima, M. (1998): A corundum-quartz assemblage from the Eastern Ghats Granulite Belt, India: evidence for high P-T metamorphism? – Jurnal of Metamorphic Geolology, 16, 189–169. https://doi.org/10.1111/j.1525-1314.1998.00073.x

Stránský, K. – Brhel, J. – Blažíková, J. (2001): Stříbrné Hory u Přibyslavi – rozbor rud a strusek po zpracování stříbra. – Z dějin hutnictví, 30, 68–76. Praha.

Ströbele, F. – Wenzel, T. – Kronz, A. – Hildebrandt, L. H. – Markl, G. (2010): Mineralogical and geochemical characterization of high-medieval lead–silver smelting slags from Wiesloch near Heidelberg (Germany) - an approach to process. – Archaeological and Anthropological Sciences, 2, 191–215. https://doi.org/10.1007/s12520-010-0039-7

https://doi.org/10.5817/GVMS2015-1-2-52