STUDIUM RADIOAKTIVITY KRYSTALINICKÝCH HORNIN A PALEOZOICKÝCH SEDIMENTŮ NA MAPOVÉM LISTU 14-44 ŠTERNBERK

Jiří Zimák

Abstrakt

The paper deals with natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks and Palaeozoic sediments on the map sheet 14-44 Šternberk. Studied rocks belong to the following geological units: the Desná Group (mainly metagranitoids, blastomylonites, phyllonites), the Úsov Fm. (acid to intermediate and basic metavolcanites and metatuffs), the Stínava-Chabičov Fm. (a volcano-sedimentary complex with a significant proportion of both products of basic volcanism and “keratophyre rocks“), the Ponikev Fm. (carbonate rocks are dominant), the Moravský Beroun Fm. (mainly sandstones or quartzites), the Andělská Hora Fm. and the Horní Benešov Fm. (the last two formations are composed of flysch sediments). Contents of potassium, uranium and thorium were measured using a laboratory gamma-ray spectrometer in 1083 rock samples. Data are tabled and discussed. From calculated values of mass activity of 226Ra equivalent it is evident that natural radioactivity of the studied rocks is predominantly low. Slightly increased mass activity values were found in granitoids called “Libina granite” (234 Bq.kg-1 on average) and in “keratophyres” in the Stínava-Chabičov Fm. (239 Bq.kg-1 on average, 694 Bq.kg-1 in the sample with the highest natural radioactivity).

Bibliografická citace

Zimák, J. (2016). STUDIUM RADIOAKTIVITY KRYSTALINICKÝCH HORNIN A PALEOZOICKÝCH SEDIMENTŮ NA MAPOVÉM LISTU 14-44 ŠTERNBERK. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 23(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4657

Klíčová slova

Desná Group; Úsov Formation; Stínava-Chabičov Formation; Ponikev Formation; Moravský Beroun Formation; Andělská Hora Formation; Horní Benešov Formation; gamma-spectrometry.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Gnojek, I. – Přichystal, A. (1984): Metalogenetický význam leteckých draslíkových anomálií Nízkého Jeseníku. – Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 4, 361-388.

Manová, M. – Matolín, M. (1989): Radioaktivita hornin ČSSR. In Ibrmajer, J. – Suk, M. et al.: Geofyzikální obraz ČSSR, 196-213. ÚÚG - Academia Praha.

Matolín, M. – Chlupáčová, M. (1997): Radioaktivní vlastnosti hornin. In: Kobr, M. et al.: Petrofyzika, 109-126. Vydavatelství Karolinum, Praha.

Mixa, P. – Orel, P. (1993): Manifestation of Paleozoic submarine geothermal activity in the eastern part of Middle European Variscides (Czechoslovakia). – Proceedings Eight IAGOD Symposium, Ottawa, Canada, August 12 - 18, 1990, 505-511. Stuttgart.

Ngachin, M. – Garavaglia, M. – Giovani, C. – Kwato Njock M.G. – Nourreddine A. (2007): Assessment of natural radioactivity and associated radiation hazards in some Cameroonian building materials. – Radiation Measurements, 42, 61-67. DOI: 10.1016/j.radmeas.2006.07.007

Přichystal, A. (1990): Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník). – Sborník geologických věd, řada ložisková geologie, mineralogie, 29, 41-66.

Přichystal, A. – Gnojek, I. (1985): Zjištění sulfidického Zn-zrudnění na Šternbersku a perspektivy analogického zrudnění u Moravského Berouna. – Geologický průzkum, 27, 197-200.

UNSCEAR, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (1988): Exposures from natural sources of radiation. Report to the General Assembly. U.N., New York, USA.

Zimák, J. (2012): Přirozená radioaktivita kulmských sedimentů na východním okraji Českého masivu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19, 1-2, 130-133. DOI: 10.5817/GVMS2012-1-2-130

Zimák, J. (2015): Přirozená radioaktivita metamorfitů, magmatitů a předkenozoických sedimentů na mapovém listu 15-13 Vrbno pod Pradědem. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 100, 1, 69-73.

Zimák, J. – Štelcl, J. (2004): Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003, 11, 103-106.