ANALÝZA LABORATORNÍCH HODNOT RADIOAKTIVITY HORNIN NA MAPOVÉM LISTU 15-11 ZLATÉ HORY

Jiří Zimák

Abstrakt

Natural radioactive elements (potassium, uranium and thorium) abundances were measured in 769 samples of metamorphic and igneous rocks and pre-Cenozoic sedimentary rocks from all geological units on the map sheet 15-11 Zlaté Hory, using a laboratory gamma-ray spectrometer. Metamorphic rocks belong to two geological units of the Silesicum: to the Vrbno Group (a volcanosedimentary complex composed mainly of phyllites, quartzites, amphibolites, greenschists, acid to intermediate metavolcanites and their metatuff s) and the Desná Group (metagranites and blastomylonites). Unmetamorphosed pre-Cenozoic sedimentary rocks are represented by three Variscan flysch formations – the Andělská Hora, Horní Benešov, and Moravice Fms. (rocks of the first formation are unmetamorphosed to anchimetamorphosed), only in small areas by Cretaceous sandstones of the Peruc-Korycany Formation and Devonian limestones of the Líšeň Formation. Unmetamorphosed magmatites are represented by granitoids, lamprophyres and
microgabbro. From calculated values of mass activity of 226Ra equivalent it is evident that natural radioactivity of most of the studied rocks is low. Slightly increased mass activity values were found in feldspar-rich quartzites (186 Bq.kg-1 on average), metakeratophyres (200 Bq.kg-1) and felsic metatuff s (229 Bq.kg-1) of the Vrbno Group.

Bibliografická citace

Zimák, J. (2016). ANALÝZA LABORATORNÍCH HODNOT RADIOAKTIVITY HORNIN NA MAPOVÉM LISTU 15-11 ZLATÉ HORY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 23(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2016-1-2-125

Klíčová slova

Vrbno Group; Andělská Hora Formation; Horní Benešov Formation; Moravice Formation; Peruc-Korycany Formation; gamma-spectrometry.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dvořák, J. (1994): Variský flyšový vývoj v Nízkém Jeseníku na Moravě a ve Slezsku. ČGÚ Praha.

Fojt, B. – Hladíková, J. – Kalenda, F. (2001): Zlaté Hory ve Slezsku – největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.: C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 86, 3-58. Brno.

Hettler, J. – Skácel, J. – Tomšík, J. (1977): Rudní revír Zlaté Hory. – Sborník Geologického průzkumu Ostrava, 13, 1-149. Ostrava.

Koverdynský, B. (1993): Geologické problémy silezika. In: Přichystal, A. – Obstová, V. – Suk, M. (ed.): Geologie Moravy a Slezska, 31-40. Moravské zemské muzeum a Sekce geologických věd PřF MU, Brno.

Manová, M. – Matolín, M. (1989): Radioaktivita hornin ČSSR. In Ibrmajer, J. – Suk, M. et al.: Geofyzikální obraz ČSSR, 196-213. ÚÚG - Academia Praha.

Manová, M. – Matolín, M. (1995): Radiometrická mapa České republiky 1 : 500 000. ČGÚ Praha.

Maštera, L. (1975): Petrografie slepenců moravických vrstev a hradeckých drob v Nízkém Jeseníku. – Výzkumné práce Ústředního ústavu geologického, 8ú, 25-36. Praha.

Matolín, M. – Chlupáčová, M. (1997): Radioaktivní vlastnosti hornin. In: Kobr, M. et al.: Petrofyzika, 109-126. Vydavatelství Karolinum, Praha.

Ngachin, M. – Garavaglia, M. – Giovani, C. – Kwato Njock M.G. – Nourreddine A. (2007): Assessment of natural radioactivity and associated radiation hazards in some Cameroonian building materials. – Radiation Measurements, 42, 61-67. https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2006.07.007

Tomášková, A. – Přichystal, A. (1995): Valouny vulkanitů z kulmských slepenců: pravděpodobná geotektonická pozice a možné zdrojové oblasti vulkanitů. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1994, 75-77. Brno.

UNSCEAR, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (1988): Exposures from natural sources of radiation. Report to the General Assembly. U.N., New York, USA.

Zimák, J. (2012): Přirozená radioaktivita kulmských sedimentů na východním okraji Českého masivu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19, 1-2, 130-133. https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-130

Zimák, J. (2015): Přirozená radioaktivita metamorfitů, magmatitů a předkenozoických sedimentů na mapovém listu 15-13 Vrbno pod Pradědem. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 100, 1, 69-73.

Zimák, J. – Štelcl, J. (2004): Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003, 11, 103-106.

https://doi.org/10.5817/GVMS2016-1-2-125


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Geochemie a radioaktivita paleozoických hornin na listech 15-31 Bruntál a 15-33 Moravský Beroun a jejich souvislost se složením variské hydrotermální mineralizace
Jiří Zimák, Marek Slobodník, Přemysl Pořádek
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 26,  číslo: 1-2,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/GVMS2019-1-2-90