New record of Middle Miocene (Badenian) brachiopods from Moravia, Czech Republic

Roč.30,č.1-2(2023)

Abstrakt

This study presents the new record of brachiopods from the Middle Miocene deposits of the locality of Oslavany, Moravia, Czech Republic. The assemblage contains five species, i.e. Terebratula sp., Megathiris detruncata (Gmelin, 1791), Joania cordata (Risso, 1826), Argyrotheca cuneata (Risso, 1826), and Platidia sp. Apart from the species J. cordata, that dominates in the studied assemblage, the remaining species are reported for the first time from Oslavany. All species recognized here were already recorded from other localities in the Moravian part of the Carpathian Foredeep.

V příspěvku jsou prezentovány nové nálezy brachiopodů ze sedimentů středního miocénu na lokalitě Oslavany, Morava, Česká republika. Soubor zahrnuje 5 druhů, a to Terebratula sp., Megathiris detruncata (Gmelin, 1791), Joania cordata (Risso, 1826), Argyrotheca cuneata (Risso, 1826), a Platidia sp. Kromě druhu J. cordata, který ve studovaném materiálu dominuje, byly zbývající druhy zjištěny v Oslavanech poprvé. Všechny nalezené druhy jsou již známy z jiných lokalit moravské části karpatské předhlubně.

 


Klíčová slova:
Carpathian Foredeep, Central Paratethys, Brachiopoda, Middle Miocene, Oslavany, Moravia
Reference

Álvarez, F., Brunton, C. H. C., Long, S. L. (2008). Loop ultrastructure and development in recent Megathiridoidea, with description of a new genus, Joania (type species Terebratula cordata Risso, 1826). – In: Cusack, M., Harper, D.A.T. (eds): Brachiopod Research into the Third Millennium. – Earth Environmental Science Transactions Royal Society Edinburgh, 98, 391–403. https://doi.org/10.1017/S1755691008075130

Bitner, M. A. (1990). Middle Miocene (Badenian) brachiopods from the Roztocze Hills, south-eastern Poland. – Acta Geologica Polonica, 40, 129–157.

Bitner, M. A., Dulai, A. (2004). Revision of Miocene brachiopods of the Hungarian Natural History Museum, with special regard to the Meznerics collection. – Fragmenta Palaeontologica Hungarica, 22, 69–82.

Bitner, M. A., Kaim, A. (2004). The Miocene brachiopods from the silty facies of the intra-Carpathian Nowy Sącz Basin (Poland). – Geological Quarterly, 48, 193–198.

Bitner, M. A., Motchurova-Dekova, N. (2016). Middle Miocene (Badenian) brachiopods from Yasen, northwestern Bulgaria: taxonomic composition and biogeographical significance. – Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 279, 1, 7–22. https://doi.org/10.1127/njgpa/2016/0536

Bitner, M. A., Müller, A. (2022). Early Oligocene brachiopods from the rocky-shore deposits at Mammendorf, central Germany. – Annales Societatis Geologorum Poloniae, 92, 87–107. https://doi.org/10.14241/asgp.2022.02

Bitner, M. A., Pisera, A. (2000). Brachiopod fauna from the Middle Miocene deposits of Niechobrz, south-eastern Poland. – Tertiary Research, 20, 7–15.

Bitner, M. A., Zágoršek, K., Hladilová, Š. (2013a). Deep-water brachiopod assemblage from the Middle Miocene of Kralice nad Oslavou, Moravia, south-eastern Czech Republic. – Comptes Rendus Palevol, 12, 81–89. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2013.01.004

Bitner, M. A., Zágoršek, K., Hladilová, Š. (2013b). Middle Miocene (Badenian) brachiopods from the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic) – rediscovered. – 14th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference, 14–15 November, 2013, Kraków, Poland. Abstracts Volume, 5–6.

Bitner, M. A., Zágoršek, K., Halásová, E., Hudáčková, N., Jamrich, M. (2014). Brachiopods and bryozoans from the Sandberg section (Vienna Basin, Central Paratethys) and their significance for environmental interpretation of the Early Sarmatian (= Middle Miocene) Sea. – Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen, 273, 207–219. https://doi.org/10.1127/0077-7749/2014/0424

Cicha, I., Paulík, J., Tejkal, J. (1956). Stručné shrnutí výsledků geologických a paleontologických prací v miocénu jz. části vněkarpatské pánve na Moravě. – Zprávy o geologických výzkumech, 1955, 13–15.

Cicha, I., Tejkal, J. (1958). Die paläontologischen Verhältnisse der untertortonischen sog. Brünner Sande in der Umgebung von Oslavany und Syrovice (Auβerkarpatischen Becken in Mähren). – Časopis pro mineralogii a geologii, 3, 1–15.

Čtyroký, P. (1972). Die Molluskenfauna der Rzehakia-(Oncophora)-Schichten Mährens. – Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 76, 41–141.

Dall, W. H. (1900). Some names which must be discarded. – Nautilus, 14, 4, 44–45.

Dall, W. H. (1920). Annotated list of the Recent Brachiopoda in the collection of the United States National Museum, with description of thirty-three new forms. – Proceedings of the United States National Museum, 57, 261–377. https://doi.org/10.5479/si.00963801.57-2314.261

Doláková, N., Brzobohatý, R., Hladilová, Š., Nehyba, S. (2008). The red-algal facies of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic). – Geologica Carpathica, 59, 133–146.

Dreger, J. (1889). Die tertiären Brachiopoden des Wiener Beckens. – Beiträge zur Paläontologie Österreich-Ungarns 7, 179–192.

Dulai, A. (2007). Badenian (Middle Miocene) micromorphic brachiopods from Bánd and Devecser (Bakony Mauntains, Hungary). – Fragmenta Palaeontologica Hungarica, 24–25, 1–13.

Dulai, A. (2015). Central Paratethyan Middle Miocene brachiopods from Poland, Hungary and Romania in the Naturalis Biodiversity Center (Leiden, the Netherlands). – Scripta Geologica, 149, 185–211.

Gaetani, M., Saccà, D. (1985). Brachiopodi neogenici e pleistocenici della provincia di Messina e della Calabria meridionale. – Geologica Romana, 22, 1–43.

Hladilová, S., Nehyba, S., Zágoršek, K., Tomanová Petrová, P., Bitner, M. A., Demeny, A. (2014). Early Badenian transgression on the outer flank of Western Carpathian Foredeep, Hluchov area, Czech Republic. – Annales Societatis Geologorum Poloniae, 84, 259–278.

Kopecká, J., Holcová, K., Nehyba, S., Hladilová, Š., Brzobohatý, R., Bitner, M. A. (2018). The earliest Badenian Planostegina bloom deposit: reflection of an unusual environment in the westernmost Carpathian Foredeep (Czech Republic). – Geological Quarterly, 62, 1, 18–37. https://doi.org/10.7306/gq.1398

Lee, D. E., Brunton, C. H. C. (1998). Terebratula Müller, 1776 (Brachiopoda): proposed designation of Anomia terebratula Linnaeus, 1758 as the type-species. – Bulletin of Zoological Nomenclature, 55, 220–223. https://doi.org/10.5962/bhl.part.192

Logan, A. (2007). Geographic distribution of extant articulated brachiopods. – In: Selden, P. A. (ed.): Treatise on Invertebrate Paleontology. Part H. Brachiopoda Revised., 6, 3082–3115; Geological Society of America and University of Kansas, Boulder, Colorado and Lawrence, Kansas.

Logan, A., Tomašových, A., Zuschin, M., Grill, B. (2008). Recent brachiopods from the Red Sea and Gulf of Aden. – Fossils and Strata, 54, 299–309. https://doi.org/10.18261/9781405186643-2008-33

Lysý, Z. (2007). Měkkýši z lokality Oslavany (baden, karpatská předhlubeň). – MS, Bachelor Thesis, PřF MU Brno, 27 pp. (In Czech).

Nehyba, S. (2001). Lower Badenian coarse-grained deltas in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic). – Abstracts of IAS Meeting 2001, 97, Davos.

Nehyba, S. (2014). Soft-sediment deformation structures in Lower Badenian (Middle Miocene) foreshore sands and their trigger mechanism (Carpathian Foredeep Basin, Czech Republic). – Austrian Journal of Earth Sciences, 107, 23–36.

Nehyba, S. (2016). 3. Oslavany. – Molasse Meeting 2016 & 18th Conference on Upper Tertiary, Brno 26–27 May 2016, Excursion Guide, 20–27, Masaryk University, Brno.

Nehyba, S., Tomanová Petrová, P., Gilíková, H., Horáková, M. (2009). Příspěvek k poznání depozičního prostředí sedimentů spodního badenu na lokalitě Oslavany. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 16, 17–20, Brno.

Nehyba, S., Holcová, K., Gedl, P., Doláková, N. (2016). The Lower Badenian transgression-regression cycles – a case study from Oslavany (Carpathian Foredeep, Czech Republic). – Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 279, 209–238. https://doi.org/10.1127/njgpa/2016/0548

Papp, A., Cicha, I., Seneš, J., Steininger, F. (1978). Chronostratigraphie und Neostratotypen, Miozän der Zentralen Paratethys, Bd. VI, M4 Badenien (Moravien, Wielicien, Kosovien). – VEDA, Bratislava, 600 pp.

Pavézková, J., Hladilová, Š., Bitner, M. A. (2013). Miocene brachiopods from the Židlochovice locality, Czech Republic. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20, 56–59. https://doi.org/10.5817/GVMS2013-1-2-56

Philippi, R. A. Enumeratio molluscorum Siciliae cum viventium tum in tellure tertiaria fossilium quae in itinere suo observavit. Vol. 2. E. Anton, Halle, 303 pp.

Popiel-Barczyk, E., Barczyk, W. (1990). Middle Miocene (Badenian) brachiopods from the southern slopes of the Holy Cross Mountains, Central Poland. – Acta Geologica Polonica, 40, 3–4, 159–181.

Procházka, V. J. (1893a). Miocén kralický u Náměště na Moravě. – Věstník Královské České společnosti nauk, Třída mathematicko-přírodovědná, 6, 1–84.

Procházka, V. J. (1893b). Zur Stratigraphie der Oncophoren-Schichten der Umgebung von Ivančic und Oslavan in Mähren. – Věstník Královské české společnosti nauk, II. Tř., 1892, 425–457. Praha.

Reuss, A. E. (1860). Die marinen Tertiärschichten Böhmens und ihre Versteinerungen. – Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse 39, 207–285.

Rzehak, A. (1882a). Oncophora, ein neues Bivalvengenus aus dem mährischen Tertiär. – Verhandlungen der Geologischen Reichsanstalt, 1882, 41–41.

Rzehak, A. (1882b). Die I. und II. Mediterranstufe im Wiener Becken. – Verhandlungen der Geologischen Reichsanstalt, 1882, 114–115.

Rzehak, A. (1883). Beiträge zur Kenntnis der Tertiärformation im auβeralpinen Wiener Becken (Der Grunder Horizont in Mähren). – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, 21, 31–49.

Rzehak, A. (1893). Die Fauna der Oncophora-Schichten Mährens. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, 31, 142–192.

Toula, F. (1893). Die Miocänablagerungen von Kralitz im Mahren. – Annalen des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums, 8, 2, 1–11.

Zágoršek, K. (2010). Bryozoa from the Langhian (Miocene) of the Czech Republic. – Acta Musei Nationalis Pragae, series B, Historia Naturalis., Praha. Series B – Historia Naturalis, 66, 1–2, 3–136.

Zágoršek, K., Holcová, K., Nehyba, S., Kroh, A., Hladilová, Š. (2009). The invertebrate fauna of the Middle Miocene (Lower Badenian) sediments of Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the CF). – Bulletin of Geosciences, 84, 465–496. https://doi.org/10.3140/bull.geosci.1078

Zágoršek, K., Nehyba, S., Tomanová Petrová, P., Hladilová, Š., Bitner, M. A., Doláková, N., Hrabovský, J., Jašková, V. (2012). Local catastrophe caused by tephra input near Přemyslovice (Moravia, Czech Republic) during the mid-Miocene. – Geological Quarterly, 56, 269–284. https://doi.org/10.7306/gq.1021

Metriky

0

Crossref logo

0


73

Views

7

pdf (English) views