ZVÝŠENÁ SEISMICKÁ AKTIVITA V EPICENTRÁLNÍ OBLASTI LAŠŤANY (STŘEDNÍ MORAVA)

Josef Havíř, Jana Pazdírková, Zdeňka Sýkorová

Abstrakt

Weak natural seismic activity is known from the NE part of the Bohemian Massif. More than 2 200 tectonic events were recorded in this region on the basis of records of seismic stations operated by Institute of Physics of the Earth (IPE) during period 1996–2011. Since 2008 a relatively signifi cant seismic activity has been observed in epicentral area Lašťany situated SE of Šternberk. In this area, 221 tectonic events were observed during period September 2008 – December 2011. Local magnitude of strongest event reached value 2.

Bibliografická citace

Havíř, J., Pazdírková, J., & Sýkorová, Z. (2012). ZVÝŠENÁ SEISMICKÁ AKTIVITA V EPICENTRÁLNÍ OBLASTI LAŠŤANY (STŘEDNÍ MORAVA). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-180

Klíčová slova

Bohemian Massif, micro-earthquakes, recent tectonic activity

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Havíř, J. (2002): Recent tectonic activity in the area Northwards of Šternberk (Nízký Jeseník Mts.) – present knowledge. – Acta Montana, ser. A, 20, 97–104.

Havíř, J. – Pazdírková, J. – Sýkorová, Z. – Špaček, P. – Švancara, J. (2006): Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masivu stanicemi ÚFZ. – In: Sborník 15. regionální konference „Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice“. Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava, řada stavební, 6, 2, 99–106.

Kaláb, Z. – Knejzlík, J. – Holub, K. (2007): Decade of seismological observations in the northern part of Moravo-Silesian region. – Acta Geodynamica et Geomaterialia, 4, 4, 43–49.

Špaček, P. – Sýkorová, Z. – Pazdírková, J. – Švancara, J. – Havíř, J. (2006): Present-day seismicity of the south-eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif). – Studia geophysica et geodaetica, 50, 2, 233–258. Praha.

Špaček, P. – Zacherle, P. – Sýkorová, Z. – Pazdírková, J. (2011): Microseismic multiplets in the northeastern Bohemian Massif. – Zeitschrift für Geologische Wissenschaften, Berlin, 39, 5/6, 367–386.

https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-180


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Late Quaternary tectonic switching of siliciclastic provenance in the strike-slip-dominated foreland of the Western Carpathians; Upper Morava Basin, Bohemian Massif
Aleš Novák, Ondřej Bábek, Jaroslav Kapusta
Sedimentary Geology  ročník: 355,  první strana: 58,  rok: 2017  
https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2017.04.005