MECHOVKY Z LOKALITY ŽIDLOCHOVICE

Tereza Tomaštíková, Kamil Zágoršek

Abstrakt

Two shallow boreholes on the locality Židlochovice yielded altogether 116 taxa of Bryozoa in 21 samples. Methods of their study and the determination with description of three problematic, probably new species are summarized. The study indicates that the bryozoans association from the locality Židlochovice is the most diverse among the Carpathian Foredeep.

Bibliografická citace

Tomaštíková, T., & Zágoršek, K. (2012). MECHOVKY Z LOKALITY ŽIDLOCHOVICE. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1638

Klíčová slova

Bryozoa, Židlochovice, Carpathian Foredeep, Tertiary, Miocene, Lower Badenian, Moravian, faciostratotype

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Cicha, I. (1978): Židlochovice. – In: Papp, A. – Cicha, I. – Seneš, J. – Steininger, F. (eds): Chronostratigraphie und Neostratotypen, Miozän M4 Badenien, 168–170. Verlag der Slovakischen Akademie der Wissenschaft en. Bratislava.

Sváček, P. (1995): Bryozoa spodního badenu jihomoravské části karpatské předhlubně. – MS, diplomová práce PřF MU Brno.

Tomaštíková, T. (2011): Mechovky z lokality Židlochovice. – MS, diplomová práce PřF MU Brno.

Zágoršek, K. (2010a): Bryozoa from the Langhian (Miocene) of the Czech Republic, Part I: Geology of the studied sections, systematic description of the orders Cyclostomata, Ctenostomata and „Anascan“ Cheilostomata (suborders Malacostega

Levinsen, 1902 and Flustrina Smitt, 1868). – Sborník Národního muzea v Praze, řada B – přírodní vědy 66, 2010, 1–2, 1–138.

Zágoršek, K. (2010b): Bryozoa from the Langhian (Miocene) of the Czech Republic, Part II: Systematic description of the suborder Ascophora Levinsen, 1909 and paleoecological reconstruction of the studied paleoenvironment. – Sborník Národního muzea v Praze, řada B – přírodní vědy 66, 2010, 3–4, 139– 258.

Zimák, J. – Bábek, O. – Demek, J. – Doláková, N. – Hanžl, P. – Hladilová, Š. – Janoška, M. – Losos, Z. – Melichar, R. – Musil, R. – Pek, I. – Přichystal, A. – Štelcl, J. – Vávra, V. – Zapletal, J. (1997): Průvodce ke geologickým exkurzím. Morava střední a jižní část. – Učební text. Univerzita Palackého Olomouc.