SEDIMENTÁRNĚ-GEOLOGICKÉ STUDIUM VYBRANÝCH KVARTÉRNÍCH SEDIMENTŮ V OKOLÍ BRNĚNSKÉ PŘEHRADY

Marek Mikulík, Slavomír Nehyba, František Hubatka

Abstrakt

Outcrops of Quaternary deposits are lining banks of the Brno dam. One of them is situated on the left bank ~ 250 m NW of the Osada pier. The sedimentary profile of Pleistocene deposits is composed of fluvial deposits of the Paleo – Svratka River covered by colluvial and eolian (loess) deposits. Alternation of various facies and various grain-size fractions reveals alternation of more or less arid conditions and also evolution of the surrounding landscape.

Bibliografická citace

Mikulík, M., Nehyba, S., & Hubatka, F. (2012). SEDIMENTÁRNĚ-GEOLOGICKÉ STUDIUM VYBRANÝCH KVARTÉRNÍCH SEDIMENTŮ V OKOLÍ BRNĚNSKÉ PŘEHRADY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-030

Klíčová slova

fluvial deposits, lithofacies, Pleistocene

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Cícha, I. et al. (1969): Základní geologická mapa 1 : 25 000, list M-33-106-A-c (Brno-západ). – Ústřední ústav geologický Praha.

Čurda, J. et al. (1994): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů, list 24-32 Brno. – Český geologický ústav Praha.

Folk, R. L. – Ward, W. (1957): Brazos River bar: a study in the significance of grain-size parameters. – Journal of Sedimentary Petrology, 27, 3–26. https://doi.org/10.1306/74D70646-2B21-11D7-8648000102C1865D

Konta J. (1973): Kvantitativní systém reziduálních hornin, sedimentů a vulkanoklastických usazenin. – Petrografi cký ústav UK Praha.

Miall, A. D. (1996): The geology of fluvial deposits. — Springer-Verlag, 1–582. Berlin.

Müller, P. – Novák, Z. – Bubík, M. – Buriánková, K. – Čurda, J. – Eliáš, M. – Gilíková, H. – Gregerová, M. – Grym, V. – Hanák, J. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Hrádek, M. – Kadlec, J. – Krejčí, O. – Květoňová, E. – Melichar, R. – Müller, V. – Müllerová, H. – Novák, M. – Otava, J. – Pálenský, P. – Petrová, P. – Píše, J. – Sedlák, J. – Šmerdová, B. – Valoch, K. – Vít, J. (2000): Geologie Brna a okolí. — Český geologický ústav Brno.

Musil, R. ed. (1982): Kvartér brněnské kotliny – Stránská skála IV. – Studia geographica, 80, 1–283. Brno.

Nemec, W. (2005): Principles of lithostratigraphic logging and facies analyses. – Institutt for geovitenskap, Uni. Bergen, 1–28.

Powers, M. C. (1953): A new roundness scale of sedimentary particles. – Journal of Sedimentary Petrology, 23, 117–119. https://doi.org/10.1306/D4269567-2B26-11D7-8648000102C1865D

Říkovský, F. (1932a): Fluviatilní terasy střední Svratky. – Spisy vydávané Přírodovědeckou fakultou Masarykovy university, 152, 1–22. Brno.

Říkovský, F. (1932b): Předmiocenní reliéf a miocenní plošiny v oblasti střední Svratky. –Spisy vydávané Přírodovědeckou fakultou Masarykovy university, 149, 1–21. Brno.

Zapletal, K. (1927–1928): Geologie a petrologie okolí brněnského. – Časopis Moravského zemského musea, XXV, 67–111.

Zingg, T. (1935): Beitrag zur Schotteranalyse, Schweizerische Mineralogische Petrogische Mitteilungen, 15, 39–140.

https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-030