MĚLKÉ GEOFYZIKÁLNÍ MAPOVÁNÍ POVRCHU POHŘBENÉHO HRANICKÉHO KRASU METODOU ELEKTRICKÉ ODPOROVÉ TOMOGRAFIE

Petr Dleštík, Ondřej Bábek

Abstrakt

This paper presents the results of geophysical mapping of buried relief in the Hranice karst, central Moravia, by electrical resistivity tomography (ERT). Geophysical data were compared with borehole database and interpretations of Hranice karst morphology (published data). Three measurement areas were selected SE of the city of Hranice close to prominent limestone outcrops and expected buried karst phenomena. Fourteen 2D resistivity profiles were measured by ARES system using the Wenner-Schlumberger array. The ERT proved to be very useful due to contrasting resistivities between the limestone and the clayey cover sediments. Our data support the idea of pre-Miocene tropical karstifi cation published by previous authors.

Bibliografická citace

Dleštík, P., & Bábek, O. (2013). MĚLKÉ GEOFYZIKÁLNÍ MAPOVÁNÍ POVRCHU POHŘBENÉHO HRANICKÉHO KRASU METODOU ELEKTRICKÉ ODPOROVÉ TOMOGRAFIE. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1568

Klíčová slova

Hranice karst; electrical resistivity tomography; buried karst; tropical karstification; mogote

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dvořák, J. – Friáková, O. (1978): Stratigrafie paleozoika v okolí Hranic na Moravě. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 55, 1. 50 s. Praha.

Eliáš, M. (1959): Zpráva o sedimentárně petrografickém výzkumu hornin podslezské jednotky z vrtby H 507 v Černotíně u Hranic. – MS Archiv Českého geologického ústavu, 26 s. Praha.

Geršl, M. – Kalenda, P. – Havlín, A. – Duras, R. (2007): Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 14, 92–94, Brno.

Geršl, M. (2009): Hranický kras. – In: Hromas, J. (ed.), Jeskyně ČR. Chráněná území ČR, vol. 15. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR & EkoCentrum Brno, p. 362, Praha.

Man, O. – Prokeš, I. – Šafránek, V. (1958): Zpráva o geoelektrickém průzkumu prováděném v roce 1958, oblast Teplice nad Bečvou. – Československé naft ové doly, 17 s., Brno.

Otava, J. (2006): Současný stav znalostí polyfázového krasovění hranického paleozoika. – Speleofórum 2006, 84–86. Praha.

Otava, J. (2010): Geologický průvodce Hranickem aneb když se střetnou orogény. – Česká geologická společnost, 28 s. Praha.

Satarugsa, P. – Manjai, D. – Yangme, W. (2004): Evaluation of 2-D resistivity imaging technique for mapping and monitoring of subsurface cavity collapsed into sinkhole. – Australian Society of Exploration Geophysicists Extended Abstracts 2004, 1, 1–4.

Schoor, M. (2002): Detection of sinkholes using 2D electrical resistivity imaging. – Journal of Applied Geophysics 50, 393–399. DOI: 10.1016/S0926-9851(02)00166-0

Tomek, Č. (1974): Detailní tíhové měření na vápencové lokalitě Černotín. – Geofyzika n.p., 20 s. Brno.

Travěnec, F. – Klečková, Z. – Orálek, M. (2002): Hranická Propast. Průvodce národní přírodní rezervací Hůrka s nejhlubší českou propastí. – Český svaz ochránců přírody, Valašské Meziříčí. 39 s. Valašské Meziříčí.

Tyráček, J. (1962): Fosilní kuželový kras u Hranic na Moravě. – Časopis pro Mineralogii a Geologii, 2, 176–181. Praha.