VNITŘNÍ ZONÁLNOST TĚLES VYVŘELÝCH HORNIN TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE VE SLEZSKÉ JEDNOTCE: PETROFYZIKÁLNÍ DOKLAD

Kristýna Schuchová, Zdeněk Dolníček

Abstrakt

We studied magnetic susceptibility and density of igneous rocks of the teschenite association along profi les through rock bodies at three sites (Hodslavice, Žilina near Nový Jičín, and Tichá) in the Silesian unit of the Outer Western Carpathians. The samples were taken exclusively from sills and dykes. Together we collected 24 samples, 62 measurements of magnetic susceptibility, and 30 measurements of density. Magnetic susceptibility ranges from 5.56 × 10-8 to 7.66 × 10-5 SI and density between 2.50 and 2.77 g/cm3 in Hodslavice. Magnetic susceptibility was between 5.07 × 10-7 and 1.61 × 10-5 SI and density ranged from 2.66 to 3.88 g/cm3 in Žilina near Nový Jičín. At Tichá, magnetic susceptibility varies from 2.46 × 10-7 to 2.93 × 10-5 SI and density from 2.65 to 2.86 g/cm3. The values of magnetic susceptibility and density reflect especially the content of ferromagnetic and paramagnetic minerals in the teschenites. Moreover, the values can be lowered by chloritization, carbonatization, and weathering. Profile in Hodslavice shows simple internal zonality. By contrast, Žilina near Nový Jičín and Tichá profiles have very complex internal structure and/or these sites were subjects of local pervasive post-magmatic hydrothermal alteration.

Bibliografická citace

Schuchová, K., & Dolníček, Z. (2013). VNITŘNÍ ZONÁLNOST TĚLES VYVŘELÝCH HORNIN TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE VE SLEZSKÉ JEDNOTCE: PETROFYZIKÁLNÍ DOKLAD. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1550

Klíčová slova

Silesian unit, rocks of teschnenite association, magnetic susceptibility, density, hydrothermal alteration

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Buriánek, D. – Bubík, M. (2012): Horniny těšínitové asociace v okolí Valašského Meziříčí. – Acta Musei Moraviae, Scientia Geologicae, 97, 1, 89–111.

Buriánek, D. – Skácelová, Z. (2007): Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1 : 25 000 Starý Jičín (25-124). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006, 13, 62–65.

Čípová, I. (2006): Využívání hornin těšínitové asociace v pravěku. – MS, diplomová práce, PřF MU, Brno.

Dearing, J. (1999): Environmental Magnetic Susceptibility. – British Library Cataloguing in Publication Data, British Library.

Dolníček, Z. – Kropáč, K. – Uher, P. – Polách, M. (2010): Mineralogical and geochemical evidence for multi-stage origin of mineral veins hosted by teschenites at Tichá, Outer Western Carpathians, Czech Republic. – Chemie der Erde, 70, 267–282. DOI: 10.1016/j.chemer.2010.03.003

Dostal, J. – Owen, V. (1998): Cretaceous alkaline lamprophyres from northeastern Czech Republic: geochemistry and petrogenesis. – Geologische Rundschau 87, 67–77. DOI: 10.1007/s005310050190

Grabowski, J. – Krzemiński, L. – Nescieruk, P. – Starnawska, E. (2006): Paleomagnetism of the teschenitic rocks (Lower Cretaceous) in the Outer Western Carpathians of Poland: contraints for tectonic rotations in the Silesian unit. – Geophysical Instrument, 166, 1077–1094. DOI: 10.1111/j.1365-246X.2006.03004.x

Hovorka, D. – Spišiak, J. (1988): Vulkanizmus mesozoika Západných Karpát. – Veda, Bratislava. 263 str.

Kadlečík, J. – Doležal, J. – Čekan, V. – Uhmann, J. – Filková, V. (1983): Souborné zpracování geofyzikálních materiálů v úseku Sever. – MS, Geofond, Brno.

Kudělásková, M. – Kudělásek, V. – Matýsek, D. (1993): Chemické a petrologické studium pikritových hornin z podbeskydské oblasti. – Sborník Vědeckých Prací Vysoké školy Báňské v Ostravě, 39, 63–72. Ostrava.

Menčík, E. – Adamová, M. – Dvořák, J. – Dudek, A. – Jetel, J. – Jurková, A. – Hanzlíková, E. – Houša, V. – Peslová, H. – Rybářová, L. – Šmíd, B. – Šebesta, J. – Tyráček, J. – Vašíček, Z. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. – Ústřední ústav geologický. Praha. 304 str.

Pacák, O. (1926): Sopečné horniny na úpatí Beskyd Moravských. – Rozpravy Československé akademie věd, 35. Praha.

Šmíd, B. (1962): Přehled geologie a petrografie hornin těšínitové asociace na severním úpatí Beskyd. – Geologické práce, 63, 53–60. Bratislava.

Šmíd, B. (1978): Výzkum vyvřelých hornin těšínitové asociace. – Ústřední ústav geologický, Praha.

Urubek, T. – Dolníček, Z. (2008): Hydrotermální mineralizace v hornině těšínitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty). – Časopis Slezského muzea Opava (A), 57, 21–30. Opava.

Wlodyka, R. – Karwowski, L. (2004): The alkaline magmatism from the Polisch Western Carpathians. – Mineralogical society of Poland – special papers, 24, 23–31.