KŘÍDOVÉ SEDIMENTY U HAVLÍČKOVA BRODU

Jan Juráček, Jarmila Bezoušková

Abstrakt

Cretaceous sandstones, claystones and limestones were discovered in 1990s´ near the town Havlíčkův Brod in the Bohemian-Moravian Uplands. The fi nds of bivalves Inoceramus lamarcki Parkinson, I. apicalis Woods and Spondylus spinosus Schreibers brings evidence that rocks came from the Jizera Formation (Middle Turonian). Cross bedding indicates shallow marine environment of the wave-cut zone. Cretaceous rocks were found as pebbles in the topsoil and mixed with pebbles of crystalline rocks discovered during geomorphological mapping of this area. Their altitude is in a correspondence with the relics of Neogene fluvial deposits of the Sázava River. Cretaceous rocks were transported from the southest part of the Bohemian Cretaceous Basin in the area of Žďár nad Sázavou. Anthropogenic origin of accumulation is unprobable.

Bibliografická citace

Juráček, J., & Bezoušková, J. (2013). KŘÍDOVÉ SEDIMENTY U HAVLÍČKOVA BRODU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1549

Klíčová slova

Bohemian Cretaceous Basin, Havlíčkův Brod, sandstones, limestones, claystones

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Balatka, B. (2007): River terraces and the Sázava valley evolution. – In: Goudie, S. – Kalvoda, J. (eds): Geomorphological variations, 361–386, P3K. Praha.

Balatka, B. – Gibbard, P. L. – Kalvoda, J. (2010a): Evolution of the Sázava valley in the Bohemian Massif. – Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 10, 1, 55–76. Bratislava.

Balatka, B. – Gibbard, P. L. – Kalvoda, J. (2010b): Morphostratigraphy of the Sázava river terraces in the Bohemian Massif. – Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 45, 1, 3–34. Praha.

Balatka, B. – Kalvoda, J. (2010): Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku. 1–198, Česká geografická společnost. Praha.

Balatka, B. – Sládek, J. (1962): Říční terasy v českých zemích. 1–578, Geofond v NČSAV Praha.

Čech, S. (2011): Palaeogeography and stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) – an overview. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2011, 11, 1, 18–21. Brno.

Červinka, P. (1997): Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy. – Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 32, 2, 31–46. Praha.

Eliáš, M. – Zelenka, P. (2002): Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001, 25–26. Praha.

Hinterlechner, K. (1909): Geologische Spezialkarte der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, NW.-Gruppe, Nr. 51, Deutschbrod. – Kaiserlich königlichen Geologischen Reichsanstalt Wien.

Juráček, J. (2003): Geomorfologické mapování severní části Jihlavsko-sázavské brázdy. – MS, Muzeum východních Čech. Hradec Králové.

Juráček, J. (2012): Křídové sedimenty u Přibyslavi. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19, 1–2, 82–83. Brno.

Krupička, J. (1969): Základní geologická mapa M-33-92-A-a (Havlíčkův Brod). – Ústřední ústav geologický Praha.

Malkovský, M. – Benešová, Z. – Čadek, J. – Holub, V.– Chaloupský, J. – Jetel, J. – Mašín, J. – Müller, V. – Pošmourný, K. – Tásler, R. – Vavřín, I. (1974): Geologie české křídové pánve a jejího podloží. 1–263, Ústřední ústav geologický. Praha.

Štěpánek, P. (1995): Soubor geologických a účelových map. Geologická mapa ČR 1 : 50 000, list 23-21 Havlíčkův Brod. – Český geologický ústav. Praha.

Štěpánek, P. – Fišera, M. (1996): Soubor geologických a účelových map. Geologická mapa ČR 1 : 50 000, list 13-43 Golčův Jeníkov. – Český geologický ústav. Praha.