MIOCENE BRACHIOPODS FROM THE ŽIDLOCHOVICE LOCALITY, CZECH REPUBLIC

Jana Pavézková, Šárka Hladilová, Maria Aleksandra Bitner

Abstrakt

Miocenní brachiopodi z lokality Židlochovice, Česká republika

V příspěvku jsou prezentovány první nálezy miocenních brachiopodů z lokality Židlochovice (karpatská předhlubeň, Morava, Česká republika), a to ze dvou nových vrtů, ŽIDL1 a ŽIDL2, které byly na této lokalitě provedeny v roce 2010. Byly zjištěny celkem 4 druhy brachiopodů, a to Argyrotheca cuneata (Risso, 1826), Argyrotheca sp., Joania sp. a Megathiris detruncata (Gmelin, 1790). Vyskytují se poměrně velmi vzácně a v malém počtu jedinců, byli nalezeni zejména ve vrtu ŽIDL2, pouze druh A. cuneata se objevil i ve vrtu ŽIDL1. Všechny zjištěné druhy jsou běžné v miocénu Centrální Paratethydy

 

Bibliografická citace

Pavézková, J., Hladilová, Š., & Bitner, M. (2013). MIOCENE BRACHIOPODS FROM THE ŽIDLOCHOVICE LOCALITY, CZECH REPUBLIC. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2013-1-2-56

Klíčová slova

Carpathian Foredeep; Miocene; Lower Badenian; Moravian; Židlochovice; faciostratotype; Brachiopoda

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Álvarez, F. – Emig, C. C. (2005): Brachiopoda. – In: Álvarez, F. – Emig, C. C. – Roldán, C. – Viéitez, J. M. Ramos, M. A. et al. (eds.): Fauna Ibérica, 27, Lophophorata, Phoronida, Brachiopoda. Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, pp. 57–177.

Álvarez, F. – Brunton, C. H. C. – Long, S. L. (2008): Loop ultrastructure and development in recent Megathiridoidea, with description of a new genus, Joania (type species Terebratula cordata Risso, 1826). – In: Cusack, M. – Harper, D. A. T. (eds): Brachiopod Research into the Third Millennium. – Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 98, 391–403.

Barczyk, W. – Popiel-Barczyk, E. (1977): Brachiopods from the Korytnica basin (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Poland). – Acta Geologica Polonica, 27, 157–167.

Bitner, M. A. (1990): Middle Miocene (Badenian) brachiopods from the Roztocze Hills, south-eastern Poland. – Acta Geologica Polonica, 40, 129–157.

Bitner, M. A. (1993): Middle Miocene (Badenian) brachiopods from coral reefs of north-western Bulgaria. – Acta Geologica Polonica, 43, 147–155.

Bitner, M. A. – Dulai, A. (2004): Revision of Miocene brachiopods of the Hungarian Natural History Museum, with special regard to the Meznerics collection. – Fragmenta Palaeontologica Hungarica, 22, 69–82.

Bitner, M. A. – Kaim, A. (2004): Th e Miocene brachiopods from the silty facies of the intra-Carpathian Nowy Sącz Basin (Poland). – Geological Quarterly, 48, 193–198.

Bitner, M. A. – Pisera, A. (2000): Brachiopod fauna from the Middle Miocene deposits of Niechobrz, south-eastern Poland. – Tertiary Research, 20, 7–15.

Bitner, M. A. – Zágoršek, K. – Hladilová, Š. (2013): Deep-water brachiopod assemblage from the Middle Miocene of Kralice nad Oslavou, Moravia, south-eastern Czech Republic. – Comptes Rendus Palevol, 12, 2, 81-89.

Brunton, C. H. C. – Curry, G. B. (1979): British brachiopods. – Synopses of the British Fauna (New Series), 17, 1–64.

Cicha, I. – Paulík, J. – Tejkal, J. (1956): Poznámky ke stratigrafi i miocénu jz. části vněkarpatské pánve na Moravě. – Sborník Ústředního ústavu geologického, Oddíl paleontologický, 23, 307–364.

Davidson, T. (1870): On Italian Tertiary Brachiopoda. – Geological Magazine, 7/8–10, 359–370, 399–408, 460–466. https://doi.org/10.1017/S0016756800209138

Dreger, J. (1889): Die tertiären Brachiopoden des Wiener Beckens. – Beiträge zur Paläontologie und Geologie Österreich-Ungarns, 7, 179–192.

Dulai, A. (2007): Badenian (Middle Miocene) micromorphic brachiopods from Bánd and Devecser (Bakony Mountains, Hungary). – Fragmenta Palaeontologica Hungarica, 24–25, 1–13.

Dulai, A. – Stachacz, M. (2011): New Middle Miocene Argyrotheca (Brachiopoda; Megathyrididae) species from the Central Paratethys. – Földtani Közlöny, 141, 283–291.

Hörnes, M. (1856): Die fossilen Mollusken des Tertiär-Beckens von Wien. I. Gastropoden. – Abhandlungen der Geologischen Reichsanstalt, 3, 1–736.

Hörnes, M. – Reuss, A. E. (1862–1870): Die fossilen Mollusken des Tertiär-Beckens von Wien. II. Bivalven. – Abhandlungen der Geologischen Reichsanstalt, 4, 1–479.

Kroh, A. (2003): The Brachiopoda of the Langhian (Lower Badenian) of the Molasse Zone and the northern Vienna Basin. – Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 104A, 145–153.

Logan, A. (1979): The Recent Brachiopoda of the Mediterranean Sea. – Bulletin de l‘Institut océanographique Monaco, 72, 1–112.

Logan, A. (1993): Recent brachiopods from the Canarian-Cape Verdean region: diversity, biogeographic affi nities, bathymetric range and life habits. – Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 159, 229–233.

Musil, R. (1957): Předběžné sdělení o nálezu velryby v židlochovickém miocénu. – Časopis Moravského musea, Vědy přírodní, 42, 52–64.

Papp, A. – Cicha, I. – Seneš, J. – Steininger, F. et al. (1978): Chronostratigraphie und Neostratotypen, Bd. VI, Miozän M4 – Badenien (Moravien, Wielicien, Kosovien). – VEDA, 594 pp.

Pavézková, J. (2012): Ramenonožci z vybraných badenských lokalit karpatské předhlubně na Moravě. – MS, Bachelor Thesis, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Brno.

Popiel-Barczyk, E. – Barczyk, W. (1990): Middle Miocene (Badenian) brachiopods from the southern slopes of the Holy Cross Mountains, Central Poland. – Acta Geologica Polonica, 40, 159–181.

Procházka, V. J. (1893): Miocaen židlochovický na Moravě a jeho zvířena. – Česká Akademie pro vědy, slovesnost a umění. 90 pp.

Seguenza, G. (1866): Interno ai Brachiopodi miocenici della provincie piemontesi. – Atti dell´Academia degli Aspiranti Naturalisti Napoli, Ser. 3, 6, 53–67.

Seko, M. (2011): Ostracoda lokality Židlochovice. – MS, Diploma Th esis, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Brno.

Seko, M. – Pipík, R. – Doláková, N. (2012): Early Badenian ostracod assemblage of the Židlochovice stratotype (Carpathian Foredeep, Czech Republic). – Central European Journal of Geosciences, 4, 1, 111–125. https://doi.org/10.2478/s13533-011-0049-8

Sváček, P. (1995): Bryozoa spodního badenu jihomoravské části karpatské předhlubně. – MS, Diploma Thesis, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Brno.

Tomaštíková, T. (2011): Mechovky z lokality Židlochovice. – MS, Diploma Thesis. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Brno.

Tomaštíková, T. – Zágoršek, K. (2012): Mechovky z lokality Židlochovice. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19, 53–56.

Zágoršek, K. (2010): Bryozoa from the Langhian (Miocene) of the Czech Republic, Part I: Geology of the studied sections, systematic description of the orders Cyclostomata, Ctenostomata and „Anascan“ Cheilostomata (suborders Malacostega Levinsen, 1902 and Flustrina Smitt, 1868). – Sborník Národního muzea v Praze, Řada B – přírodní vědy, 66, 1–2, 1–138.

Zágoršek, K. – Nehyba, S. – Tomanová Petrová, P. – Hladilová, Š. – Bitner, M. A. – Doláková, N. – Hrabovský, J. – Jašková, V. (2012): Local catastrophe caused by tephra input near Přemyslovice (Moravia, Czech Republic) during the mid-Miocene. – Geological Quarterly, 56, 269–284.

https://doi.org/10.5817/GVMS2013-1-2-56