RYCHLOSTI SEDIMENTACE RECENTNÍCH FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTŮ V MRTVÝCH RAMENECH MORAVY MEZI POSTŘELMOVEM A OLOMOUCÍ

Ondřej Kielar, Ondřej Bábek

Abstrakt

This study is focused on the recent fluvial sediments in oxbow lakes of the Morava river in central Moravia. A series of shallow drill cores shows a distinct vertical stratification of the sediments due to colour and grain size. The recent sediments rates were measured by using the dating by 137Cs. The northern part of the area shows sedimentation rates up to 2 cm per year while in the southern part, the sedimentation rates are between 2.5 a 5.5 cm per year. High rates could be up to 7.5 cm per year, which is comparable with other studies from the Morava river catchment.

Bibliografická citace

Kielar, O., & Bábek, O. (2013). RYCHLOSTI SEDIMENTACE RECENTNÍCH FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTŮ V MRTVÝCH RAMENECH MORAVY MEZI POSTŘELMOVEM A OLOMOUCÍ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1539

Klíčová slova

Morava River, stratigraphy, oxbow lakes, sedimentation rate, 137Cs dating

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bábek, O. – Hilscherová, K. – Nehyba, S. – Zeman, J. – Famera, M. – Franců, J. – Holoubek, I. – Machát, J. – Klánová, J. (2008): Contamination history of suspended river sediments accumulated in oxbow lakes over tle last 25 years. – Journal Soil Sediments, 8, 3, 165–176.

Bábek, O. – Bartošová, L. – Homola, R. – Lepařová, H. (2012): Geofyzikální obraz holocenního vývoje meandrujícího systému řeky Moravy v hornomoravském úvalu. – Konference 18. kvartér 2009, Sborník abstraktů 2012, Brno.

Ciszewski, D. – Czajka, A. – Blazej, S. (2008): Rapid migration of heavy metals and 137 Cs in alluvial sediments, Upper Odra River valley, Poland. – Environmental Geology, 55, 1577–1586.

Grygar, T. – Světlík, I. – Lisá, L. – Koptíková, L. – Bajer, A. – Wray, D. S. – Ettler, V. – Mihaljevič, M. – Nováková T. – Koubová, M. – Novák, J. – Mačka, Z. – Smetana, M. (2009): Geochemical tools for the stratigraphic correlation of floodplain deposits of the Morava river in Strážnické Pomoraví, Czech Republic from the last millennium. – Elsevier, 80, 106–121.

Ghilardi, M. – Kunech, S. – Styllas, M. – Fouache, E. (2007): Reconstruction of Mid-Holocene sedimentary environments in the central part of the Thessaloniki Plain (Greece), based on microfacial identification, magnetic susceptibility And braun-size analyse. – Geomorphology, 97, 617–630.

Kadlec, J. – Grygar, T. – Světlík, I. – Ettler, V. – Mihaljevič, M. – Diehl, J. F. – Beske-Diehl, S. – Vitásková-Svobodová, H. (2009): Morava river floodplain development during the last millennium, Strážnické Pomoraví, Czech republic. – Holocene, 19, 3, 499–509.

Kielar, O. (2011): Stratigrafi e a kontaminace recentních sedimentů ve vybraných sedimentačních pastech podél toku řeky Moravy. – MS, diplomová práce PřF MU, Brno.

Kilianová, H. (2000): Řeka Morava na mapách III. vojenského mapování z let 1876-1880: příspěvek k fl uviální dynamice. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999, 27–30.

Krejčí, M. (2009): Plán péče o přírodní památku Kurfürstovo rameno na období 2010–2020. – MS, Biologická práce a hodnocení pro Agenturu ochrany krajiny a přírody ČR a Správu CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

Lisá, L. – Lisý, P. – Chadima, M. – Čejchan, P. – Bajer, A. – Cílek, V. – Suková, L. – Schnabl, P. (2012): Microfacies description linked to the magnetic and non-magnetic proxy as promising environmental tool: Case study from alluvial deposits of the Nile river. – Quaternary International, 266, 25–33.

Perry, Ch. – Taylor, K. (2007): Environmental sedimentology. – Blackwell Publishing, 441 pp. Oxford.

Sedláček, J. – Bábek, O. (2009): Předběžné zhodnocení rychlosti sedimentace ve vybraných přehradních nádržích v povodí Moravy. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 16, 31–34.

Zatloukal, Z. (1957): Technická zpráva úprava toku Moravičany. – MS, Interní zpráva povodí Moravy, Olomouc.