ACIDOBAZICKÉ VLASTNOSTI PŮD NA LOKALITĚ KOŇSKÝ SPÁD (MORAVSKÝ KRAS)

Marika Jabůrková, Jiří Faimon

Abstrakt

Soils generally produce humic substances that are a source of percolating water acidity. The acidity is believed to be associated with the type of vegetation cover. The karst soils formed under coniferous in the Koňský Spád site (Moravian Karst) were studied to deduce a risk for karst/cave environment. The soils were classified as strongly acidic, based on the minimum of pH values of soil leachates (pH ~ 2.99 in KCl solution; pH ~ 3.82 in water). It was found that the soil acidity markedly exceeds the soil alkalinity and that the acidity of upper soils horizons exceeds the acidity of the lower horizons. The very low variability in the spatial distribution of acid-base parameters (pH, acidity, and alkalinity) indicates that a uniform type of vegetation produces nearly identical acid-base properties. The results showed that acidity of the soil under coniferous vegetation is responsible for a strong aggressiveness to underlying rocks. However, it seems evident that (i) the acidity is neutralized on the base of soil profile by reaction with limestone clasts and that (ii) the acidic solutions do not permeate deeper into vadose zone/caves.

Bibliografická citace

Jabůrková, M., & Faimon, J. (2013). ACIDOBAZICKÉ VLASTNOSTI PŮD NA LOKALITĚ KOŇSKÝ SPÁD (MORAVSKÝ KRAS). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1538

Klíčová slova

Moravian Karst, Coniferous forest, Koňský Spád side, Acid-base reactions, pH

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Arshad, M. A. – Coen, G. M. (1992): Characterization of soil quality: Physical and chemical criteria. – American Journal of Alternative Agriculture, 7, 5–12. DOI: 10.1017/S0889189300004410

Dvořák, J. (1993): Odkrytá geologická mapa Moravského krasu. – In: Musil, R. (1993): Moravský kras – Labyrinty poznání, GEO program, Adamov.

Faimon, J. – Zajíček, P. (2001): Studium samovolné destrukce „jemných sintrových forem“. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000, VIII, 1, 104–105. Brno.

Ličbinská, M. – Hýlová, L. – Faimon, J. (2010): Acid-base reactions of karst soils in dependence on vegetation type. – Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca), Liptovský Mikuláš: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, roč. 48, č. 1, s. 99–104.

Ličbinská, M. (2011): Vliv rostlinného pokryvu na geochemii recentních krasových procesů – MS, disertační práce, MU Brno.

Márová, L. (2011): Ovlivnění krasových procesů půdami listnatého lesa. – MS, diplomová práce, MU Brno.

Otava, J. (2006): Geologie Moravského krasu ve vztahu k živé přírodě. – Ochrana přírody, 61(8), 230–232. Praha.

Rubeš, D. (2009): Acidobazické vlastnosti půdních roztoků pod travnatým porostem (Moravský kras). – MS, bakalářská práce, MU Brno.

Rubeš, D. (2011): Ovlivnění krasových procesů půdami pod travnatou vegetací. – MS, diplomová práce, MU Brno.

Schwarzová, M. – Faimon, J. – Štelcl, J. – Zajíček, P. – Krištof, I. (2005): Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu. — Geologický výzkum na Moravě a ve Slezsku v r. 2004, XII, 1, 115–116, Brno.

Stumm, W. – Morgan, J. J. (1996): Aquatic Chemistry. Chemical Equilibria and Rates in Natural Waters. – John Wiley & Sons, New York. 1022 pp.

Tomášek, M. (2007): Půdy České republiky. – Česká geologická služba. Praha, 68 s.