VYUŽITÍ MAGNETICKÉ SUSCEPTIBILITY A DALŠÍCH PROSTŘEDKŮ PRO STUDIUM POVODŇOVÝCH SEDIMENTŮ V ANTROPOGENNĚ OVLIVNĚNÉ NIVĚ ŘEKY OLŠE

Monika Chudaničová

Abstrakt

Magnetic susceptibility (MS) is very useful proxy for determination of anthropogenic pollution in environment, also in fluvial sediments. In this paper MS was used as the lead method for the anthropogenic impact and floodplain development determination. Sedimentary records of total six cores were examined in the Olše River floodplain. Besides MS measurements other laboratory analyses (loss on ignition, grain-size analyses) were done. This set of laboratory analyses was supported by study of the old maps, historical aerial photos and archive river management and flood records. The stream path in the study area was significantly influences by 1930s channelization. The study area also lies in very industrial region where the coal extraction, attached steel production and fly ashes concentration culminated in 1980s and has been decreasing from that time. The basic assumption for sedimentary record interpretation was that MS peak determines the 1980s.

According to MS measurement upper fines of all investigated cores are very young because they are completely magnetically enhanced. Most of them were evidently deposited on the former gravel streambed aft er the 1930s channelization. Also high mass specific MS values were reported (14.72–382.09 × 10-8 m3/kg).

Bibliografická citace

Chudaničová, M. (2013). VYUŽITÍ MAGNETICKÉ SUSCEPTIBILITY A DALŠÍCH PROSTŘEDKŮ PRO STUDIUM POVODŇOVÝCH SEDIMENTŮ V ANTROPOGENNĚ OVLIVNĚNÉ NIVĚ ŘEKY OLŠE. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2013-1-2-36

Klíčová slova

fl uvial sediments, magnetic susceptibility, sedimentary record, the Olše River, anthropogenic impact

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Brown, A. G. (1997): Alluvial Geoarchaeology: Floodplain archeology and environmental change. – Cambridge University Press, Cambridge, 377 pp.

Bábek, O. – Faměra, M. – Hilscherová, K. – Kalvoda, J. – Dobrovolný, P. – Sedláček, J. – Machát, J. – Holoubek, I. (2011): Geochemical traces of flood layers in the fluvial sedimentary archive; implications for contamination history analyses. – Catena, 87, 281–290. https://doi.org/10.1016/j.catena.2011.06.014

Brosch, O. – Maníček, J. (1978): Studie ovlivnění odtokových poměrů v povodí Olše výhledovou činností Dolu ČSM ve Stonavě. – Ostrava.

Dean, W. E. (1974): Determination of carbonate and organic matter in calcareous sediments and sedimentary rocks by loss on ignition: comparison with other methods. – Journal of Sedimentary Petrology, 44, 242–248.

Dearing, J. (1999): Environmental Magnetic Susceptibility: Using the Bartington MS2 System – Bartington Instruments, Oxford.

Kadlec, J. – Grygar, T. – Světlík, I. – Ettler, V. – Mihaljevič, M. – Diehl, J. F. – Beske-Diehl, S. – Svitavská-Svobodová, H. (2009): Morava River floodplain development during the last millennium, Strážnické Pomoraví, Czech Republic. – The Holocene, 19, 499–509. https://doi.org/10.1177/0959683608101398

Kapička, A. – Jordanova, N. – Petrovský, E. – Ustjak, S. (2001): Effect of different soil conditions on magnetic parameters of power-plant fly ashes. – Journal of Applied Geophysics, 48, 93–102. https://doi.org/10.1016/S0926-9851(01)00082-9

Li, F. – Li, G. – Ji, J. (2011): Increasing magnetic susceptibility of the suspended particles in Yangtze River and possible contribution of fly ash. – Catena, 87, 141–146. https://doi.org/10.1016/j.catena.2011.05.019

Macoun, J. – Šibrava, V. – Tyráček, J. (1965): Kvartér Ostravska a Moravské brány. – Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 420 pp.

Matys Grygar, T. M. – Nováková, T. – Mihaljevič, M. – Strnad, L. – Světlík, I. – Lisá, L. – Brázdil, R. – Máčka, Z. – Stachoň, Z. – Svitavská-Svobodová, H. – Wray, D. S. (2011): Surprisingly small increase of the sedimentation rate in the floodplain of Morava River in the Strážnice area, Czech Republic, in the last 1300 years. – Catena, 86, 192–207. https://doi.org/10.1016/j.catena.2011.04.003

Nehyba, S. – Nývlt, D. – Schkade, U. – Kirchner, G. – Franců, E. (2011): Depositional rates and dating techniques of modern deposits in the Brno reservoir (Czech Republic) during the last 70 years. – Journal of Paleolimnology, 45, 41–55. https://doi.org/10.1007/s10933-010-9478-5

Pánek, T. – Smolková, V. – Hradecký, J. – Sedláček, J. – Zernitskaya, V. – Kadlec, J. – Pazdur, A. – Řehánek, T. (in press): Late-Holocene evolution of a floodplain impounded by the Smrdutá landslide, Carpathian Mountains (Czech Republic). – The Holocene.

Petrovský, E. – Kapička, A. – Jordanova, N. – Knab, M. – Hoff mann, V. (2000): Low-field magnetic susceptibility: a proxy method of estimating increased pollution of different environmental systems. – Environmental Geology, 39, 312–318. https://doi.org/10.1007/s002540050010

Plater, A. J. – Ridgway, J. – Appleby, P. G. – Berry, A. – Wright, M. R. (1998): Historical Contaminant Fluxes in the Tees Estuary, UK: Geochemical, Magnetic and Radionuclide Evidence. – Marine Pollution Bulletin, 37, 343–360.

Povodí Odry (1954): Státní vodohospodářský plán republiky Československé: Hlavní povodí Odry, dílčí SVP XVI Olše. – Brno.

Útvar hlavního architekta okresu Karviná (1966): Kladné stanovisko k věci: Ochranná hráz řeky Olše v úseku Dětmarovice – Staré Město.

https://doi.org/10.5817/GVMS2013-1-2-36