CHEMICKÉ SLOŽENÍ A MIKROPALEONTOLOGIE BADENSKÝCH ŘASOVÝCH PÍSČITÝCH VÁPENCŮ A VÁPNITÝCH PÍSKOVCŮ

David Buriánek, Pavla Tomanová Petrová

Abstrakt

The spatial distribution of Lower Badenian marine algal sandy limestones (studied localities Holubice and Stará hora), calcareous sandstone (studied locality Pracký kopec) and claystones (studied locality Šlapanice) as well as their palaeontology, indicate variable sedimentary environment. Studied localities are situated in the Carpathian Foredeep, southeastern from Brno. Algal sandy limestones document of deposition in the shallow waters, however the synsedimentary movements sometime modify the geological positions of limestone bioherms. Variable ratio CaO/MgO (23–140) refl ects minor but variable content dolomite, which is present as small euhedral crystals and aggregates. Anoxic conditions are found only within the tests of foraminifers as result break up organic matter. Clastic grains originated from crystalline rocks on the eastern margin of the Bohemian Massif (mainly Moravicum and Brno Massif) are most abundant.

Bibliografická citace

Buriánek, D., & Petrová, P. T. (2013). CHEMICKÉ SLOŽENÍ A MIKROPALEONTOLOGIE BADENSKÝCH ŘASOVÝCH PÍSČITÝCH VÁPENCŮ A VÁPNITÝCH PÍSKOVCŮ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1532

Klíčová slova

Carpathian Foredeep, Lower Badenian, limestones, geochemistry, palaeontology

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bhatia, M. R. (1983): Plate tectonics and geochemical composition of sandstones. – Journal of Geology, 91, 611–627. DOI: 10.1086/628815

Boynton, W. V. (1984): Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. Rare Earth Element Geochemistry. – In: Henderson, R. (ed.): Developments in Geochemistry 2, 89–92, Elsevier, Amsterdam.

Brzobohatý, R. (1982): Rybí fauna spodnobadenských vápnitých jílů v Brně-Králově Poli a její paleogeografi cký význam. – Časopis Moravského muzea, LXVII, 57–64. Brno.

Brzobohatý, R. (1989): K paleogeografi i spodního badenu karpatské předhlubně v oblasti jihovýchodně od Brna. – Miscellanea micropalaeontologica IV, Knihovnička Zemního plynu a naft y, sv. 9, 133–141.

Brzobohatý, R. – Cicha, I. (1993): Karpatská předhlubeň. – In: Přichystal, A. – Obstová, V. – Suk, M. (eds): Geologie Moravy a Slezka, MÚ, Brno 1993. 123–128.

Buriánek, D. – Tomanová Petrová, P. – Otava, J. (2012): Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska? – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae XCVII, 1, 153–166.

Doláková, N. – Brzobohatý, R. – Hladilová, Š. – Nehyba, S. (2008): Th e red-algal facies of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic). – Geologica Carpathica, 59, 133–146.

Gürtlerová, P. et al. (1997): Databáze analytických stanovení na mapách geochemické reaktivity hornin 1: 50 000. – Litogeochemická databáze České geologické služby, Praha.

Hrabovský, J. (2009): Revízia červených rias (Rhodophyta) vybraných lokalit badenu Moravy. – MS, diplomová práce, PřF MU Brno.

Janoušek, V. – Farrow, C. M. – Erban, V. (2006): Interpretation of Whole-rock Geochemical Data in Igneous Geochemistry: Introducing Geochemical Data Toolkit (GCDkit). – Journal of Petrology, 47, 6, 1255–1259. DOI: 10.1093/petrology/egl013

Kroonenberg, S. B. (1994): Effects of provenance, sorting and weathering on the geochemistry of fl uvial sands from different tectonic and climatic environments: Proceedings of the 29th International Geological Congress, Part A., 69–81.

Mazzullo, S. J. (2000): Organogenic dolomitization in peritidal to deep-sea Sediments. – Journal of Sedimentary Research, 70, 10–23. DOI: 10.1306/2DC408F9-0E47-11D7-8643000102C1865D

Novák, Z. (1975): Spodnobádenské vápence karpatské předhlubně. – MS, kandidátská práce, PřF MU Brno.

Pisera, A. (1996): Miocene reefs of the Paratethys: a review. – SEPM Concepts in Sedimentology and Paleontology, 5, 97–104.

Pouchou, J. L. – Pichoir, F. (1985): „PAP“ procedure for improved quantitative microanalysis. – Microbeam Analysis, 20, 104–105.

Ries, J. B. (2006): Mg fractionation in crustose coralline algae: Geochemical, biological, and sedimentological implications of secular variation in the Mg/Ca ratio of seawater. – Geochimica et Cosmochimica Acta, 70, 891–900. DOI: 10.1016/j.gca.2005.10.025

Scholle, P. A. – Ulmer-Scholle, D. S. (2003): A Color Guide to the Petrography of Carbonate Rocks: Grains, textures, porosity, diagenesis: Tulsa, OK. – American Association of Petroleum Geologists Memoir, 77, 1–474.