Geochemie a radioaktivita paleozoických hornin na listech 15-31 Bruntál a 15-33 Moravský Beroun a jejich souvislost se složením variské hydrotermální mineralizace

Jiří Zimák, Marek Slobodník, Přemysl Pořádek

Abstrakt

This paper deals with the natural radioactivity of Palaeozoic rocks on the map sheets 15- 31 Bruntál and 15-33 Moravský Beroun in the NE part of the Bohemian Massif. Studied rocks belong to the Vrbno Group (greenschists and phyllites) and mainly to the MoravoSilesian Palaeozoic, particulary to the Andělská Hora, Horní Benešov and Moravice Fms. Potassium, uranium and thorium contents were measured in 1 596 rock samples using a laboratory gamma–ray spectrometer, values of mass activity of 226Ra equivalent (am) were calculated. The average am of analysed rock samples is 138 Bq.kg-1. This value is very close to the am value calculated for the average continental crust. Natural radioactivity of flysch sedimentary rocks of the Andělská Hora, Horní Benešov and Moravice Fms. (1 350 analysed samples, avg. am = 150 Bq.kg-1) grows from psefi tes (conglomerates) to psammites (dominating greywackes) up to the group of aleurites and pelites (siltstones, silty shales, clay shales). The highest uranium and thorium contents, along with other metals (Cs, Ga, Rb, Sn, Zr, La, Ce, Pb, Zn, As) were found in flysch rocks of the Horní Benešov Fm. in the area near Valšov: greywacke shows content up to 13 ppm U and 25 ppm Th (am = 364 Bq.kg-1) and siltstone up to 21 ppm U and 43 ppm Th (am = 624 Bq.kg-1). Low-grade metamorphic mobilization of elements is documented by hydrothermal minerals in syntectonic quartz veins which are e.g. fluorite, sulphides, REE-bearing phases, U-bearing phases.

Bibliografická citace

Zimák, J., Slobodník, M., & Pořádek, P. (2019). Geochemie a radioaktivita paleozoických hornin na listech 15-31 Bruntál a 15-33 Moravský Beroun a jejich souvislost se složením variské hydrotermální mineralizace. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 26(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2019-1-2-90

Klíčová slova

Vrbno Group, Moravosilesian Palaeozoic, flysch sediments, gamma-spectrometry, uranium, thorium, dose rate, hydrothermal mineralization

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Beretka, J., Mathew, P. J. (1985). Natural radioactivity of Australian building materials, industrial wastes and by-products. – Health Physics, 48, 87–95. http://dx.doi.org/10.1097/00004032-198501000-00007

Bouška, V., Jakeš, P., Pačes, T., Pokorný, J. (1980). Geochemie. – Academia. Praha. 555 s. Cathelineau, M., Nieva, D. (1985). A chlorite solid solution geothermometer. The Los Azufres (Mexico) geothermal system. – Contributions to Mineralogy and Petrology, 91, 235–244. https://doi.org/10.1007/BF00413350

Dvořák, J., Macoun, J., Maštera, L. (1991). Geologická mapa ČR 1 : 50 000. List 15–33 Moravský Beroun. – Český geologický ústav. Praha.

Dvořák, J. (1995). Geologická mapa ČR 1 : 50 000. List 15–31 Bruntál. – Český geologický ústav. Praha.

Eštoková, A., Palaščáková, L. (2013). Study of natural radioactivity of Slovak cements. – Chemical Engineering Transactions, 32, 1675–1680. https://doi.org/10.3303/CET1332280

Gnojek, I., Přichystal, A. (1984). Metalogenetický význam leteckých draslíkových anomálií Nízkého Jeseníku. – Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 4, 361–388.

Goldschmidt, V. M. (1937). The principles of distribution of chemical elements in minerals and rocks. – Journal of the Chemical Society, 655–673. https://doi.org/10.1039/JR9370000655

Halavínová, M., Slobodník, M., Krmíček, L., Kučera, J. (2005). Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2004, 12, 55–58. Brno.

Kranidiotis, P., MacLean, W. H. (1987). Systematics of chlorite alteration at the Phelps Dodge massive sulfi de deposit, Matagami, Quebec. – Economic Geology, 82, 1898–1911. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.82.7.1898

Manová, M., Matolín, M. (1989). Radioaktivita hornin ČSSR. – In: Ibrmajer, J. – Suk, M. et al.: Geofyzikální obraz ČSSR, 196–213. ÚÚG – Academia Praha.

Matolín, M., Chlupáčová, M. (1997). Radioaktivní vlastnosti hornin. – In: Kobr, M. et al.: Petrofyzika, 109–126. Vydavatelství Karolinum, Praha.

Mixa, P., Orel, P. (1993). Manifestation of Paleozoic submarine geothermal activity in the eastern part of Middle European Variscides (Czechoslovakia). – Proceedings Eight IAGOD Symposium, Ottawa, Canada, August 12–18, 1990, 505–511. Stuttgart.

Ngachin, M., Garavaglia, M., Giovani, C., Kwato Njock, M. G., Nourreddine, A. (2007). Assessment of natural radioactivity and associated radiation hazards in some Cameroonian building materials. – Radiation Measurements, 42, 61–67. https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2006.07.007

Pořádek, P. (2014). Variské hydrotermální žíly v klastických sedimentech moravskoslezského paleozoika. – MS, diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Brno.

Přichystal, A. (1990). Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník). – Sborník geologických věd, řada ložisková geologie, mineralogie, 29, 41–66.

Rudnick, R. L., Gao, S. (2003). Vol. 3: The Crust, 3.01– The Composition of the Continental Crust. – In: Holland, H. D., Turekian, K. K. (eds): Treatise on Geochemistry, 1–64. Elsevier-Pergamon, Oxford. https://doi.org/10.1016/B0-08-043751-6/03016-4

UNSCEAR, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (1988): Exposures from natural sources of radiation. – Report to the General Assembly. U. N., New York, USA.

Slobodník, M., Muchez, Ph., Viaene, W. (1997). Hydrothermal fluid flow in the Devonian and Carboniferous of the Rhenohercynicum of the Bohemian Massif. – In: Papunen H. (ed.): Mineral Deposits: Research and Exploration – Where do They Meet?, p. 583–586,

A.A.Balkema, Rotterdam, 980 p. Proceedings of the 4th Biennial SGA Meeting, 11–13 August 1997, Turku, Finland.

Slobodník, M., Hurai, V., Čopjaková, R. (2008). Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 93, 113–126. MZM Brno.

Zimák, J. (2012). Přirozená radioaktivita kulmských sedimentů na východním okraji Českého masivu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19, 1–2, 130–133. https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-130

Zimák, J. (2016). Studium radioaktivity krystalinických hornin a paleozoických sedimentů na mapovém listu 14-44 Šternberk. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 23, 1–2, 116–120. https://doi.org/10.5817/GVMS2016-1-2-125

Zimák, J., Dalajková, K., Donocik, R., Krist, P., Reif, D., Štelcl, J., Kopecká, L. (2016). Využitelnost terénních rentgenfluorescenčních analyzátorů ke stanovení chemismu cementářských surovin – na příkladu velkolomu Mokrá. – Zprávy o geologických výzkumech, 49, 79–82.

Zimák, J., Štelcl, J. (2004). Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003, 11, 103–106.

https://doi.org/10.5817/GVMS2019-1-2-90