Detaily autora

Husár, Ján, Katedra obchodného a hospodárskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko

  • Roč. 20, č. 4 (2012) - Články
    Rekodifikácia súkromného práva a jej vplyv na obsahovú náplň výučby obchodného práva a jej začlenenie v študijných programoch
    Abstrakt  PDF
  • Roč. 19, č. 4 (2011) - Odborná stanoviska
    Posúdenie záverečnej správy o plnení výskumného zámeru Právnickej fakulty Masarykovej univerzity Brno „Európsky kontext vývoja českého práva po roku 2004“ - kapitola Obchodné právo
    Detaily  PDF