Detaily autora

Haramia, Ivan, Katedra římského práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko